La Generalitat indemnitzarà les dones víctimes de la violència masclista

El dret a rebre una ajuda es reconeixerà també als fills menors de 26 anys de les víctimes mortals
La Generalitat indemnitzarà les dones víctimes de la violència masclista

La Generalitat indemnitzarà les dones víctimes de la violència masclista

El dret a rebre una ajuda es reconeixerà també als fills menors de 26 anys de les víctimes mortals
Actualitzat
L'objectiu d'aquests ajuts és garantir uns ingressos que permetin la recuperació de les afectades

L'objectiu d'aquests ajuts és garantir uns ingressos que permetin la recuperació de les afectades

La Generalitat indemnitzarà amb gairebé 3.000 euros les dones víctimes de violència masclista a Catalunya que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica, segons ha anunciat la consellera de Benestar i Família, Neus Munté.

Aquest dret també es reconeix a favor dels fills de les víctimes mortals per violència de gènere que siguin menors de 26 anys i dependents econòmics en el moment de la mort de la mare.

En una una compareixença davant la comissió d'igualtat de les persones al Parlament, Munté ha indicat que l'import d'aquesta indemnització oscil·larà entre cinc i deu vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual, que els pressupostos de la Generalitat del 2014 van fixar en 569 euros.

Així, les dones que pateixin seqüeles, lesions o danys físics o psíquics rebran un import que serà de cinc vegades l'IRSC, la qual cosa equival a 2.845 euros. Per a les dones amb una discapacitat del 33% o seropositives, la quantitat s'incrementarà un 25%, mentre que per als fills de víctimes mortals la indemnització serà deu vegades l'IRSC mensual, és a dir gairebé 5.700 euros.

Les dones víctimes de violència de gènere podran optar a aquesta subvenció sempre que presentin una sol·licitud després d'obtenir una resolució judicial que ho autoritzi. La possibilitat d'optar a aquests ajuts prescriurà als dotze mesos.

Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions hauran d'estar empadronades a Catalunya i no tenir rendes mensuals superiors al 75% del sou mínim interprofessional vigent, i tenir notables dificultats per trobar una ocupació, fet que haurà de certificar el Servei Català d'Ocupació (SOC).

Amb aquesta indemnització, ha explicat la consellera, es garantirà el "dret subjectiu" de les dones que han patit violència masclista a tenir uns "ingressos econòmics per facilitar la seva recuperació i reparació integral".