La Generalitat dóna 10 dies al Pont de Bar per suspendre les obres de la central hidroelèctrica

La Generalitat ha donat un termini de deu dies a l'Ajuntament del Pont de Bar, a l'Alt Urgell, perquè suspengui les obres de la central hidroelèctrica que s'emplaça a la zona del Salt del Palancar. Segons un informe tècnic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, les obres de la central no s'ajusten al contingut de l'autorització que havia atorgat la Comissió d'Urbanisme de Lleida l'any 2001 i comporten, a més, una important afectació del medi ambient i el paisatge.
La Generalitat dóna 10 dies al Pont de Bar per suspendre les obres de la central hidroelèctrica
Pont de Bar

La Generalitat dóna 10 dies al Pont de Bar per suspendre les obres de la central hidroelèctrica

La Generalitat ha donat un termini de deu dies a l'Ajuntament del Pont de Bar, a l'Alt Urgell, perquè suspengui les obres de la central hidroelèctrica que s'emplaça a la zona del Salt del Palancar. Segons un informe tècnic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, les obres de la central no s'ajusten al contingut de l'autorització que havia atorgat la Comissió d'Urbanisme de Lleida l'any 2001 i comporten, a més, una important afectació del medi ambient i el paisatge.
Actualitzat
En vista d'aquesta situació, el director general d'Urbanisme, Joan Llort, ha demanat a l'Ajuntament del Pont de Bar que suspengui les obres en el termini de deu dies. Si no és així, ha dit, la Generalitat podria exercir directament la potestat de protecció de la legalitat urbanística.