La Generalitat declara la dissolució de Fortia Vida i n'encomana la liquidació al Consorcio de Compensación de Seguros

Barcelona (ACN).- La Direcció General de Política Financera i Assegurances ha declarat la dissolució de Fortia Vida MPS, una vegada finalitzat el termini d'al·legacions establert en la incoació d'aquest procés el passat 17 d'agost i després d'haver examinat les al¿legacions rebudes. Així mateix, s'ha procedit a encomanar al Consorcio de Compensación de Seguros la liquidació de l'entitat. El procediment de liquidació que es durà a terme consistirà en l'avançament als assegurats, per part del Consorcio de Compensación de Seguros, d'una part de la seva inversió.
La Generalitat declara la dissolució de Fortia Vida i n'encomana la liquidació al Consorcio de Compensación de Seguros

La Generalitat declara la dissolució de Fortia Vida i n'encomana la liquidació al Consorcio de Compensación de Seguros

Barcelona (ACN).- La Direcció General de Política Financera i Assegurances ha declarat la dissolució de Fortia Vida MPS, una vegada finalitzat el termini d'al·legacions establert en la incoació d'aquest procés el passat 17 d'agost i després d'haver examinat les al¿legacions rebudes. Així mateix, s'ha procedit a encomanar al Consorcio de Compensación de Seguros la liquidació de l'entitat. El procediment de liquidació que es durà a terme consistirà en l'avançament als assegurats, per part del Consorcio de Compensación de Seguros, d'una part de la seva inversió.