La Generalitat aprova les mesures d'impacte ambiental de la C-17 entre la Garriga i Tagamanent

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de les mesures correctores d'impacte ambiental de la carretera C-17, del punt quilomètric 38,5 al 39,5 i del 44,7 al 45,1, entre els termes municipals de la Garriga i Tagamanent. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d'aquest any amb un termini d'execució de dos mesos, té un pressupost de 192.000 euros.
La Generalitat aprova les mesures d'impacte ambiental de la C-17 entre la Garriga i Tagamanent
La Garriga

La Generalitat aprova les mesures d'impacte ambiental de la C-17 entre la Garriga i Tagamanent

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de les mesures correctores d'impacte ambiental de la carretera C-17, del punt quilomètric 38,5 al 39,5 i del 44,7 al 45,1, entre els termes municipals de la Garriga i Tagamanent. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d'aquest any amb un termini d'execució de dos mesos, té un pressupost de 192.000 euros.
Actualitzat
Les mesures inclouen la revegetació i adequació paisatgística de l'obra, així com la realització d'apantallaments acústics per tal de disminuir l'impacte sonor del nou traçat sobre les edificacions existents. El primer pas serà la restauració dels trams de carretera que queden fora d'ús, mitjançant l'aportació de terra vegetal, així com el condicionament d'un dels trams de l'actuació com a àrea de descans.