La Generalitat aplicarà un pla per actualitzar i estendre la immersió lingüística a l'educació pública

A partir del curs vinent, la Generalitat aplicarà un pla per tal d'actualitzar i estendre la immersió lingüística a l'educació pública. Aquest pla de la Generalitat preveu formar 3.000 mestres, amb l'objectiu d'adaptar-la a l'augment del nombre d'alumnes procedents de la immigració i poder consolidar la immigració a l'Educació Secundària. En total, la inversió serà de 2,3 milions d'euros en tres cursos per tal de formar mestres de 500 escoles.
La Generalitat aplicarà un pla per actualitzar i estendre la immersió lingüística a l'educació pública
Barcelona

La Generalitat aplicarà un pla per actualitzar i estendre la immersió lingüística a l'educació pública

A partir del curs vinent, la Generalitat aplicarà un pla per tal d'actualitzar i estendre la immersió lingüística a l'educació pública. Aquest pla de la Generalitat preveu formar 3.000 mestres, amb l'objectiu d'adaptar-la a l'augment del nombre d'alumnes procedents de la immigració i poder consolidar la immigració a l'Educació Secundària. En total, la inversió serà de 2,3 milions d'euros en tres cursos per tal de formar mestres de 500 escoles.
Actualitzat

La immersió lingüística es va començar a aplicar el curs 1983-1984 seguint un model inspirat en les escoles del Quebec. A la meitat dels anys noranta, la immersió arribava a 1.300 escoles, però, tot i l'èxit inicial de la mesura, el Departament d'Educació creu que no sempre ha anat acompanyada dels mitjans necessaris ni s'han format prou els mestres. És per això, i perquè la composició de la població escolar ha canviat radicalment els darrers anys, que la conselleria creu que cal adaptar la immersió a la diversitat de llengües que hi ha a les aules.

El principal objectiu del pla d'Educació és el d'adaptar la immersió -un tret d'identitat del sistema educatiu català- a la nova realitat sociològica del país: la immigració ha transformat el perfil de les aules i, si el curs 1999-2000 a l'escola Infantil, Primària i Secundària els alumnes immigrants eren 18.000 (un 2%), aquest curs ja en són gairebé 110.000, un 12% del total. Es tracta, també, que a la Secundària s'hi puguin mantenir els bons resultats de la immersió constatables entre els més petits.

El tractament, que s'anunciarà oficialment aquest dilluns, passa per ensenyar metodologies d'immersió a 3.000 mestres els pròxims tres anys. Es començarà pels centres que més necessitin un impuls del català, però el 2013 hi hauran de participar totes les escoles públiques de Primària.

La principal novetat és que els instituts treballaran amb els centres de Primària que tenen adscrits. La intenció és que quan l'alumne deixi l'escola, els professors de Secundària continuïn aplicant un pla coherent d'immersió. És precisament als instituts on s'han detectat més mancances en l'ús del català.

Un grup d'inspectors del Departament supervisarà que aquestes mesures s'apliquin correctament. L'objectiu és que, sigui quina sigui la llengua familiar dels alumnes, la de l'escola sigui, principalment, el català.

Aquest últim curs, el català a l'escola ha estat especialment polèmic arran de la proposta del govern d'espanyol d'implantar una tercera hora de castellà a Primària. Finalment, aquesta qüestió s'ha resolt deixant que els centres decideixin si els cal ampliar el castellà o no.