La Generalitat ampliarà la borsa d'habitatge de lloguer més assequible fins a cobrir més del 90% de la població jove
L'emancipació ha deixat de ser la primera prioritat dels joves perquè la precarietat laboral i econòmica fa que no es puguin plantejar fer aquest pas. La feina ha passat a ser la primera preocupació juvenil. Les xifres reflecteixen aquesta nova realitat: durant el 2008 la taxa de joves que es van emancipar es va estancar i va trencar la tendència dels últims anys; en canvi, l'atur juvenil va ser el que més es va incrementar: un 43 per cent. Per potenciar que els joves puguin deixar el seu domicili familiar, la Generalitat té previst ampliar la Borsa Jove d'Habitatges fins a superar el 90% de la població jove.
Barcelona

La Generalitat ampliarà la borsa d'habitatge de lloguer més assequible fins a cobrir més del 90% de la població jove

L'emancipació ha deixat de ser la primera prioritat dels joves perquè la precarietat laboral i econòmica fa que no es puguin plantejar fer aquest pas. La feina ha passat a ser la primera preocupació juvenil. Les xifres reflecteixen aquesta nova realitat: durant el 2008 la taxa de joves que es van emancipar es va estancar i va trencar la tendència dels últims anys; en canvi, l'atur juvenil va ser el que més es va incrementar: un 43 per cent. Per potenciar que els joves puguin deixar el seu domicili familiar, la Generalitat té previst ampliar la Borsa Jove d'Habitatges fins a superar el 90% de la població jove.

Actualitzat
Amb la crisi, els joves deixen de tenir pressa per marxar de casa dels paresi l'habitatge ha deixat de ser la seva primera preocupació. A l'Oficina d'Emancipació de l'Hospitalet de Llobregat, la primera que es va obrir a l'Estat, ara fa tres anys, han notat com la crisi ha canviat l'ordre de prioritats dels joves. En l'últim any han passat per aquesta oficina 2.300 joves i la pregunta habitual és "com puc trobar feina".

Belén Rufián, coordinadora d'aquesta oficina d'emancipació, explica que "abans les consultes que feien més eren sobre habitatge; ara ha canviat una mica i el tema laboral és el més consultat, sobretot pel que fa a la recerca de feina o a ceerts aspectes jurídics, com pot ser un acomiadament o els drets i deures dels treballadors".

Les dades d'increment de l'atur juvenil d'un 43% l'any 2008 expliquen que la feina s'hagi convertit en la seva màxima prioritat. A més, aquestes dades són gairebé incompatibles amb l'estratègia majoritària d'emancipació: comprar un habitatge. Més del 60 per cent dels joves independitzats s'han comprat un pis; en canvi, menys del 30 per cent opten pel lloguer.

La Generalitat vol desencallar la taxa d'emancipació dels jovesamb iniciatives que els incentivin a fer aquest pas. Per això, la Secretaria de Joventut de la Generalitat té previst que aquest 2009 s'ampliï el servei Borsa Jove d'Habitatge, que ofereix pisos de lloguer en condicions avantatjoses,fins a arribar al 92 per cent de la població jove de Catalunya. Es vol arribar a les 60 oficines, que han de donar servei a 770 municipis.
Anar al contingut