La generació de residus continua baixant a Reus i se situa en 1,43 quilos per habitant i dia

Reus (ACN).- La generació de residus per habitant a la ciutat de Reus va baixar el 2009 per quart any consecutiu. Així, cada reusenc va generar 1,43 quilos de residus per dia i es van recollir un total de 56.000 tones al conjunt de la ciutat, un 36,36% de les quals amb recollida selectiva. En els últims deu anys, el percentatge dels residus de Reus que s'envien a incinerar i que, per tant, no es recuperen ni es tracten, ha disminuït en 15 punts. Tenint en compte les dades des del 2000 fins al 2009, s'aprecia que el 2005 es va arribar a un punt àlgid en la generació de residus, amb 1,6 quilos per habitant i dia. Des de llavors, la producció de residus s'ha estabilitzat però amb una clara tendència a la baixa.
La generació de residus continua baixant a Reus i se situa en 1,43 quilos per habitant i dia

La generació de residus continua baixant a Reus i se situa en 1,43 quilos per habitant i dia

Reus (ACN).- La generació de residus per habitant a la ciutat de Reus va baixar el 2009 per quart any consecutiu. Així, cada reusenc va generar 1,43 quilos de residus per dia i es van recollir un total de 56.000 tones al conjunt de la ciutat, un 36,36% de les quals amb recollida selectiva. En els últims deu anys, el percentatge dels residus de Reus que s'envien a incinerar i que, per tant, no es recuperen ni es tracten, ha disminuït en 15 punts. Tenint en compte les dades des del 2000 fins al 2009, s'aprecia que el 2005 es va arribar a un punt àlgid en la generació de residus, amb 1,6 quilos per habitant i dia. Des de llavors, la producció de residus s'ha estabilitzat però amb una clara tendència a la baixa.