La futura llei de la infància preveu l'acollida professional per a menors amb problemes

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha presentat les línies generals de la llei d'infància i adolescència de Catalunya. Aquesta nova llei pretén reforçar l'àmbit preventiu quan es detecta que un menor ha patit algun tipus d'agressió. Concretament, es vol potenciar la figura de la família acollidora d'urgència i que de manera definitiva, aquest acolliment sigui professional. A més d'altres qüestions, també es vol agilitzar la política d'adopció per fer el procés més ràpid i menys traumàtic per a les famílies.
La futura llei de la infància preveu l'acollida professional per a menors amb problemes
Barcelona

La futura llei de la infància preveu l'acollida professional per a menors amb problemes

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha presentat les línies generals de la llei d'infància i adolescència de Catalunya. Aquesta nova llei pretén reforçar l'àmbit preventiu quan es detecta que un menor ha patit algun tipus d'agressió. Concretament, es vol potenciar la figura de la família acollidora d'urgència i que de manera definitiva, aquest acolliment sigui professional. A més d'altres qüestions, també es vol agilitzar la política d'adopció per fer el procés més ràpid i menys traumàtic per a les famílies.
Actualitzat
L'any 2005, més de dotze mil infants van ser atesos pels equips de protecció a la infància. Per aconseguir que cap situació greu s'escapi de l'administració, es regularà per llei el desemparament cautelar amb un mínim de requisits, com ja es fa actualment sense llei. Altres bases importants de la futura llei és la limitació a dos anys del termini que tenen les famílies biològiques per reclamar els fills que viuen en centres d'acollida o la creació de la figura de la "família acollidora professional" per tal de potenciar els acolliments.

Una altra de les principals mesures de protecció que fixa la futura llei de la infància és el reconeixement de l'acolliment permanent, que sovint recau en persones de la mateixa família dels menors. Actualment, a Catalunya, la major part dels acolliments són d'aquestes característiques.

Dels prop de sis mil casos d'acolliment, 3.259 són dins la família, 600 recauen en famílies alienes i 2.100 més estan ingressats en centres. Amb l'acolliment permanent es vol satisfer una reivindicació històrica de les famílies, que a la pràctica pugen els fills dels seus parents sovint amb traves legals i sense ajuda econòmica. Segons Simó, la llei possibilitarà "que les famílies que tenen menors acollits de llarguíssima durada per aquestes característiques no hagin de renovar cada any aquesta acollida".

La nova llei també vol incrementar els mecanismes de protecció dels menors millorant la coordinació entre les administracions i treballant més sobre el terreny, per evitar la repetició de casos com el de la nena de Montcada. Actualment els equips de seguiment de l'atenció a la infància i la joventut comptabilitzen 5.876 menors en situació de risc a Catalunya.

La Generalitat proposa uns canvis que ara està discutint amb tots els sectors implicats i que pretén, per sobre de tot, complir amb el sentit fonamental d'aquesta llei: protegir el menor. La futura llei, a més, comprendrà i ordenarà tota la legislació sobre infància, ara dispersa en diverses normatives.

El comitè d'experts que ha elaborat el document de base de la futura llei d'infància recomana també la creació de la figura del defensor dels drets de la infància, que hauria de ser autònoma i independent del síndic de greuges.

Aquest dimarts s'ha obert el procés de debat de la llei que el govern de la Generalitat ha d'aprovar a partir del mes de setembre. El procés participatiu incorporarà també les reflexions dels professionals que atenen els infants i s'acabarà amb les aportacions de particulars.