Barcelona

La Fundació Bofill denuncia que un de cada tres instituts separa els alumnes per capacitats

La Fundació Bofill denuncia la separació d'alumnes segons les seves capacitats que es fa de manera encoberta en una tercera part dels instituts. Aquesta pràctica, que és alegal i especialment habitual als centres públics, no redueix el fracàs escolar, però, tot i això, a Catalunya s'aplica molt per damunt de la resta d'Espanya. És per això que la Fundació Bofill demana que es busquin noves fórmules per atendre els alumnes que necessiten un reforç.

Actualitzat
La Fundació Bofill ha alertat avui d'una pràctica que sovint fan els centres educatius. És la de separar els alumnes segons el ritme d'aprenentatge. Segons els experts, això "estigmatitza" els alumnes amb menys capacitat i empitjora els resultats globals del sistema educatiu català. La Fundació ha posat l'accent en aquest fet arran d'un estudi en què ha comparat els resultats de l'Informe PISA a les comunitats autònomes espanyoles. Segons la Fundació Bofill, a més, l'agrupament per capacitats estigmatitza els alumnes i està demostrat que no redueix el fracàs escolar.

Sobre el paper, l'Educació Secundària a Catalunya és fonamentalment comprensiva, és a dir, que tot l'alumnat té un mateix currículum i unes mateixes condicions d'escolarització amb independència de les seves capacitats. Però la realitat dels centres és completament diferent, ja que en un de cada tres es practica la selecció i separació de l'alumnat en totes les matèries, mentre que en un altre terç l'agrupació es fa només en alguna matèria, segons les enquestes que PISA va passar als directors dels instituts.

Aquesta pràctica, segons han explicat el director de la Fundació Jaume Bofill, Jordi Sànchez, i el director de l'informe, Ferran Ferrer, era una cosa "coneguda" en l'àmbit educatiu, però "mai reconeguda" de manera formal. "És una pràctica alegal, que he de suposar que era desconeguda per a l'administració perquè si no hagués hagut d'actuar", ha assenyalat Sànchez, que ha subratllat que el problema "no s'arregla a cop d'inspecció ni criminalitzant el professorat perquè aquesta situació no és res més que el reflex d'un fracàs".

Els centres que recorren a la segregació acostumen a ser els que tenen més dificultats per atendre la diversitat d'alumnes que arriba a la Secundària, que procedeixen de realitats familiars i tenen nivells molt diferents, però segons la Fundació Bofill aquest mètode sembla influir negativament en els resultats, ja que les puntuacions mitjanes en ciències són de 477 punts en els alumnes segregats en totes les matèries, davant dels 490 dels que només van separats en algunes assignatures i els 510 dels que assisteixen a centres on no se separa per capacitat.

Amb molta diferència, Catalunya és la comunitat que més practica la segregació d'alumnes a Secundària, seguida de Castella i Lleó (10%) i el País Basc (6%), mentre que la mitjana a Espanya és del 7%. Segons Ferrer, a més, la separació d'estudiants per les seves capacitats "estigmatitza" els que tenen més dificultats i baixa enormement les seves expectatives de millora, cosa que els aboca encara més al fracàs.

El recurs a l'agrupació per nivells és, al capdavall, per aquest expert, el símptoma d'un fracàs del sistema, les causes del qual creu que s'han de buscar tant en el mateix model educatiu com a l'entorn social i econòmic dels alumnes i la mateixa societat. La Fundació Bofill també qüestiona la repetició de cursos ja que els centres amb més repetidors són els que obtenen pitjors resultats i avisa que els mediocres resultats de Catalunya no poden atribuir-se al fet migratori ja que en comunitats com La Rioja o Aragó, amb un flux similar d'immigrants el 2006, aquest tipus d'alumne obté entre 20 i 30 punts més.
NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut