La Foeg detecta petits símptomes de millora en l'economia gironina per afrontar el 2013

Girona (ACN).- La patronal gironina Foeg ha detectat petits símptomes de millora en l'economia de les comarques gironines durant el quart trimestre del 2012 com ara que la taxa d'ocupació és més elevada que a la resta de Catalunya o que els productes gironins han guanyat competitivitat al mercat exterior. Segons l'economista Modest Fluvià, aquests indicis fan pensar que l'economia gironina "va per bon camí" per encarar el 2013. El turisme i les exportacions continuen essent els motors econòmics. Per a la Foeg, és essencial continuar buscant nous mercats per exportar i, alhora, incrementar la competitivitat dels productes. La cara negativa és que sovint s'han abaratit despeses a costa de retallades salarials.
La Foeg detecta petits símptomes de millora en l'economia gironina per afrontar el 2013

La Foeg detecta petits símptomes de millora en l'economia gironina per afrontar el 2013

Girona (ACN).- La patronal gironina Foeg ha detectat petits símptomes de millora en l'economia de les comarques gironines durant el quart trimestre del 2012 com ara que la taxa d'ocupació és més elevada que a la resta de Catalunya o que els productes gironins han guanyat competitivitat al mercat exterior. Segons l'economista Modest Fluvià, aquests indicis fan pensar que l'economia gironina "va per bon camí" per encarar el 2013. El turisme i les exportacions continuen essent els motors econòmics. Per a la Foeg, és essencial continuar buscant nous mercats per exportar i, alhora, incrementar la competitivitat dels productes. La cara negativa és que sovint s'han abaratit despeses a costa de retallades salarials.