La DUN consolida la tendència que cada cop hi ha més dones i més joves que són titulars d'explotacions agràries

Lleida (ACN).- Els resultats de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2013 confirmen que la dona va prenent protagonisme com a titular d'explotacions agràries, consolidant aixi la tendència iniciada els darrers anys. De les 61.909 DUNs presentades enguany, respecte les 61.079 de la campanya anterior, 4.283 són de nous declarants, 40% dels quals són dones. Les dades també posen de relleu un lleuger rejoveniment dels titulars d'explotacions agràries, amb un increment de sol·licituds d'incorporació de joves així com un augment de l'agricultura i ramaderia ecològiques. En aquesta campanya, prop del 99% de les declaracions s'han presentat a través de mitjans electrònics, respecte el 97% de l'any passat.
La DUN consolida la tendència que cada cop hi ha més dones i més joves que són titulars d'explotacions agràries

La DUN consolida la tendència que cada cop hi ha més dones i més joves que són titulars d'explotacions agràries

Lleida (ACN).- Els resultats de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2013 confirmen que la dona va prenent protagonisme com a titular d'explotacions agràries, consolidant aixi la tendència iniciada els darrers anys. De les 61.909 DUNs presentades enguany, respecte les 61.079 de la campanya anterior, 4.283 són de nous declarants, 40% dels quals són dones. Les dades també posen de relleu un lleuger rejoveniment dels titulars d'explotacions agràries, amb un increment de sol·licituds d'incorporació de joves així com un augment de l'agricultura i ramaderia ecològiques. En aquesta campanya, prop del 99% de les declaracions s'han presentat a través de mitjans electrònics, respecte el 97% de l'any passat.