La Diputació de Tarragona aprova un conveni amb la Generalitat que agilita la prestació d'ajuts del PUOSC als municipis

Tarragona (ACN).- El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres un conveni amb la Generalitat que determina l'aportació de la Diputació al finançament de les anualitats 2014 i 2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). En virtut d'aquest acord, la Generalitat cedeix la gestió del Pla d'Acció Municipal (PAM) d'aquest període a les diputacions, la qual cosa permet a l'ens supramunicipal el desplegament immediat d'ajuts per a inversions i despesa corrent als ajuntaments del Camp i l'Ebre. La dotació del PAM de la Diputació per al quadrienni és de 50 MEUR. A més, l'ens també aporta 3,7 MEUR per als anys 2014 i 2015 en el pla general del PUOSC.
La Diputació de Tarragona aprova un conveni amb la Generalitat que agilita la prestació d'ajuts del PUOSC als municipis

La Diputació de Tarragona aprova un conveni amb la Generalitat que agilita la prestació d'ajuts del PUOSC als municipis

Tarragona (ACN).- El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres un conveni amb la Generalitat que determina l'aportació de la Diputació al finançament de les anualitats 2014 i 2015 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). En virtut d'aquest acord, la Generalitat cedeix la gestió del Pla d'Acció Municipal (PAM) d'aquest període a les diputacions, la qual cosa permet a l'ens supramunicipal el desplegament immediat d'ajuts per a inversions i despesa corrent als ajuntaments del Camp i l'Ebre. La dotació del PAM de la Diputació per al quadrienni és de 50 MEUR. A més, l'ens també aporta 3,7 MEUR per als anys 2014 i 2015 en el pla general del PUOSC.