La Diputació de Lleida rehabilita la travessera urbana de la LV-3321 al Palau d'Anglesola

El Palau d'Anglesola (ACN).- El servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida ha dut a terme diverses millores a la carretera local LV-3321 al seu pas pel Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) per un valor total de gairebé 250.000 euros. En concret, s'ha dut a terme la reconstrucció del ferm i la millora del drenatge de la carretera del punt quilomètric 2,150 al 2,668 en un tram de 518 metres.L'actuació s'ha basat sobretot en la reconstrucció total del ferm de la calçada, molt degradat per l'acció del trànsit en el temps. A més, s'han renovat les línies de vorades i rigoles laterals, s'ha reposat la senyalització horitzontal i s'ha complementat la senyalització vertical. Aquestes actuacions han tingut un cost de 192.707,35 euros.
La Diputació de Lleida rehabilita la travessera urbana de la LV-3321 al Palau d'Anglesola

La Diputació de Lleida rehabilita la travessera urbana de la LV-3321 al Palau d'Anglesola

El Palau d'Anglesola (ACN).- El servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida ha dut a terme diverses millores a la carretera local LV-3321 al seu pas pel Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) per un valor total de gairebé 250.000 euros. En concret, s'ha dut a terme la reconstrucció del ferm i la millora del drenatge de la carretera del punt quilomètric 2,150 al 2,668 en un tram de 518 metres.L'actuació s'ha basat sobretot en la reconstrucció total del ferm de la calçada, molt degradat per l'acció del trànsit en el temps. A més, s'han renovat les línies de vorades i rigoles laterals, s'ha reposat la senyalització horitzontal i s'ha complementat la senyalització vertical. Aquestes actuacions han tingut un cost de 192.707,35 euros.