La CUP presenta un recurs de reposició per impugnar l'acord entre l'Ajuntament de la Torre de Capdella i Endesa

La CUP presenta un recurs de reposició per impugnar l'acord entre l'Ajuntament de la Torre de Capdella i Endesa

La CUP presenta un recurs de reposició per impugnar l'acord entre l'Ajuntament de la Torre de Capdella i Endesa

ACN La Torre de Capdella.-La CUP Vall Fosca ha sol·licitat que és deixi sense cap valor ni efecte l'acord de 12 de gener de 2017 signat entre l'Ajuntament i la companyia Endesa, de reconeixement de deute. La CUP considera ''nul de ple dret'' i ''greument'' perjudicial per a l'interès públic. La formació ha donat a conèixer que el consistori va negociar amb Endesa finançar el deute de les factures de l'enllumenat i dependències municipals, assumint un deute de 26.574 euros i renunciant a futures reclamacions en cas que es demostrés la validesa del Conveni de 1927. La CUP ha afegit que ''prèviament a la signatura de l'acord, en data 31\/12\/2016, l'Ajuntament ja havia pagat a l'empresa la quantitat de 16.193 euros. La formació lamenta que de cap d'aquestes decisions ha estat mai informada en el Ple de l'Ajuntament.

Des de la CUP consideren que l'esmentat acord incorre en diferents causes de nul·litat de ple dret de l'article 47 de la Llei 39\/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: manca de competència de l'òrgan municipal que ha signat l'acord, deure d'abstenció de l'alcalde respecte a l'acord, manca de competència i de cobertura legal per negociar la base imposable d'un tribut, renúncia de drets en detriment de l'erari públic i pacte constitutiu d'infracció penal i incompliment del conveni de 1927.Un cop nul l'acte, la CUP reclama que l'Ajuntament procedeixi a reclamar la devolució dels imports ''indegudament'' abonats a Endesa i, en el seu lloc, és procedeixi a pagar la facturació que correspon i que és la que sempre s'havia abonat d'acord amb la resolució vinculant de la Direcció General de Tributs.Un total de 22 veïns de la Vall Fosca mantenen encara el pols amb la companyia Endesa pel conflicte de facturació errònia que segons els veïns ve fent la companyia des del 2009. Aquesta problemàtica la diputada de la CUP, Mireia Boya, la va fer arribar al Govern i va presentar una denúncia contra la companyia Endesa davant el director general d'Energia i la directora general de Consum. La CUP va demanar que s'obri un expedient sancionador a l'empresa, en relació al procés contra la Vall Fosca perquè sigui sancionada per canvi de titularitat no consentida en relació de consum, aplicació d'una tarifa regulada per una comercialitzadora del mercat liberalitzat, incompliment de conveni de 1927 o talls de subministrament sense cobertura legal, entre altres.La Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda va dictaminar que Endesa ha de facturar l'IVA del contracte col·lectiu (1927) per la cessió de terrenys comunals a la Vall Fosca. La resposta d'Hisenda a l'Ajuntament de la Torre de Capdella és que la companyia elèctrica va facturar un IVA excessiu als veïns de la Vall Fosca. El desacord de l'Ajuntament i els veïns en el sistema de facturació va arribar als tribunals i va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui l'any passat va resoldre a favor d'Endesa en considerar que tributava correctament la taxa. Els afectats van rebutjar pagar les factures i operaris es van presentar a la Vall per tallar la llum. Finalment, es va arribar a un acord per liquidar les factures impagades.