La contaminació afavoreix els episodis psicòtics a l'adolescència

Un estudi fet a Anglaterra i Gal·les relaciona nivells de partícules i, sobretot, òxids de nitrogen amb el fet de viure experiències psicòtiques
La contaminació afavoreix els episodis psicòtics a l'adolescència

La contaminació afavoreix els episodis psicòtics a l'adolescència

Un estudi fet a Anglaterra i Gal·les relaciona nivells de partícules i, sobretot, òxids de nitrogen amb el fet de viure experiències psicòtiques
Xavier Duran Actualitzat
TEMA:
Ciència
La contaminació afavoreix els episodis psicòtics en l'adolescència

Imatge de Londres (Flickr)

La contaminació afavoreix que els adolescents tinguin experiències psicòtiques. Així ho mostra un estudi fet a Anglaterra i Gal·les que s'ha publicat a la revista "JAMA Psychiatry".

L'equip del King's College de Londres, encapçalat per Hellen L. Fisher, va recollir dades de 2.232 nois i noies nascuts el 1994 o 1995. Pertanyen a un grup d'estudi dels bessons, a qui es va fer un seguiment des del naixement fins als 18 anys. El grup era representatiu de la composició socioeconòmica de les llars britàniques.

El seu testimoni sobre si havien tingut experiències psicòtiques a partir dels 12 anys es basa en preguntes com ara "has pensat alguna vegada que eres observat, seguit o espiat?" o "has sentit veus que altres no han sentit?".

Els resultats indicaven que un 30,2% dels participants havien tingut almenys una experiència psicòtica. Al mateix temps s'havien anat recollint dades sobre els nivells de contaminació per òxids de nitrogen i partícules en el seu entorn.

Òxids de nitrogen i partícules

La combinació de totes les dades va permetre concloure que hi havia una associació significativa entre la contaminació de la zona de residència i les experiències psicòtiques. A més, els òxids de nitrogen explicaven per si sols el 60% d'aquesta associació. Els autors fan notar que, potser, en vista d'això, els nivells màxims recomanats d'aquests òxids encara són massa baixos.

Per als autors, els resultats signifiquen un toc d'alerta, perquè el percentatge de persones que viuen a les ciutats i, per tant, en ambients potencialment més contaminants va augmentant i el 2050 pot arribar al 70% de la població mundial. Tot i així, també recorden que segons dades de l'OMS (Organització Mundial de la Salut), aquesta associació entre contaminació i psicosi només es dona als països desenvolupats i no en els d'ingressos baixos o mitjans.

El fenomen no és ben bé nou, perquè ja el 1939 un estudi assenyalava que hi havia més casos d'esquizofrènia a les zones centrals de Chicago que als afores de la ciutat. Però els autors diuen que, fins on tenen coneixement, aquest és el primer estudi que relaciona contaminació i psicosi en adolescents. I que això és important perquè pot ajudar a intervencions primerenques, més efectives per atacar el problema.

A més, la influència de la contaminació en la psicosi pot aprofundir els efectes de les desigualtats, perquè la gent més exposada sol ser la que viu en barris més modestos o que pertanyen a minories ètniques.

Contaminació i desigualtats

Així ho corrobora un estudi fet als Estats Units i publicat a la revista "PNAS". Un equip encapçalat per Jason Hill, de la Universitat de Minnesota, demostra que els negres i els hispans estan exposats a nivells més elevats de contaminació que els blancs, tot i que contribueixen menys a generar-la.

Centrant-se en les partícules, els autors mostren que els blancs estan exposats a un 17% menys de contaminació de la que ells mateixos generen. En canvi, els hispans estan exposats a un 63% més de la que produeixen, i els negres, a un 56%.

Les dades s'expliquen per la situació dels habitatges i d'equipaments com escoles. D'aquestes, les que tenen més presència de minories ètniques solen estar més a prop de vies amb molt de trànsit i, per tant, en àrees amb més contaminació.

Segons els autors, les dades demostren que hi ha una gran diferència entre la contaminació que certs grups generen i la que realment pateixen i fa necessari un gran debat públic sobre minories, desigualtats i control de la pol·lució.

ARXIVAT A:
Ciència Salut Contaminació