La competitivitat de la indústria catalana retrocedeix 1,2 punts interanuals durant el segon trimestre del 2014

Barcelona (ACN).- L'índex de competitivitat en preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats ha empitjorat 1,2 punts interanuals durant el segon trimestre del 2014. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'apreciació de l'euro és el factor que explica aquesta pèrdua de competitivitat de les exportacions catalanes que s'ha concentrat en els nous països industrialitzats asiàtics. El component nominal ha empitjorat un punt percentual al segon trimestre del 2014 en relació amb el mateix període de l'any anterior, mentre que l'empitjorament del component dels preus industrials ha estat més lleu, de 0,2 punts percentuals.
La competitivitat de la indústria catalana retrocedeix 1,2 punts interanuals durant el segon trimestre del 2014

La competitivitat de la indústria catalana retrocedeix 1,2 punts interanuals durant el segon trimestre del 2014

Barcelona (ACN).- L'índex de competitivitat en preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats ha empitjorat 1,2 punts interanuals durant el segon trimestre del 2014. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'apreciació de l'euro és el factor que explica aquesta pèrdua de competitivitat de les exportacions catalanes que s'ha concentrat en els nous països industrialitzats asiàtics. El component nominal ha empitjorat un punt percentual al segon trimestre del 2014 en relació amb el mateix període de l'any anterior, mentre que l'empitjorament del component dels preus industrials ha estat més lleu, de 0,2 punts percentuals.