La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú obté la certificació de qualitat ISO 9001

Vilanova i la Geltrú.- La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú ha obtingut el Certificat d'Empresa amb Sistema de Gestió de la Qualitat, segons la norma ISO 9001:2000. El Sistema de Qualitat ha estat certificat per l'empresa AENOR, per les activitats que fa actualment la companyia, com és l'abastament d'aigua potable (captació, potabilització, distribució i subministrament); contractació, facturació i atenció de l'abonat; gestió del clavegueram i disseny de projectes d'ampliació, millora i execució d'obres de xarxes de distribució.
La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú obté la certificació de qualitat ISO 9001

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú obté la certificació de qualitat ISO 9001

Vilanova i la Geltrú.- La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú ha obtingut el Certificat d'Empresa amb Sistema de Gestió de la Qualitat, segons la norma ISO 9001:2000. El Sistema de Qualitat ha estat certificat per l'empresa AENOR, per les activitats que fa actualment la companyia, com és l'abastament d'aigua potable (captació, potabilització, distribució i subministrament); contractació, facturació i atenció de l'abonat; gestió del clavegueram i disseny de projectes d'ampliació, millora i execució d'obres de xarxes de distribució.