La Comissió Europea dóna un toc d'atenció a alguns països, entre aquests Espanya, per l'excessiu endeutament familiar, sobretot a causa de les hipoteques

La Comissió Europea dóna un toc d'atenció a alguns països, entre aquests Espanya, per l'excessiu endeutament familiar, sobretot a causa de les hipoteques

La Comissió Europea dóna un toc d'atenció a alguns països, entre aquests Espanya, per l'excessiu endeutament familiar, sobretot a causa de les hipoteques

Actualitzat