La Comissió d'Urbanisme de Barcelona suspèn el pla d'extractives de Rubí que volia evitar nous abocadors

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona suspèn el pla d'extractives de Rubí que volia evitar nous abocadors

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona suspèn el pla d'extractives de Rubí que volia evitar nous abocadors

ACN Rubí.-La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ha suspès el Pla especial de regulació d'activitats extractives i la seva restauració de Rubí, a través del qual l'Ajuntament prohibia la construcció de nous abocadors al terme municipal. La suspensió s'ha produït per "motius tècnics", segons ha explicat el consistori. A l'espera de rebre la resolució on s'especifiquen les raons d'aquesta decisió, l'Ajuntament va traslladar la notícia a la Mesa de seguiment dels abocadors el passat dijous. El pla suspès és el document que ha de regular l'obertura, explotació i restauració de les activitats extractives i dels dipòsits controlats en el sòl no urbanitzable de la ciutat. Aquest document va ser aprovat provisionalment pel ple municipal a l'abril, després d'introduir-hi "petites modificacions no substancials" arran de les al·legacions presentades i de les prescripcions incloses tant als informes emesos pels diferents organismes sectorials que tenen competències en aquest àmbit com a la Declaració Ambiental Estratègica de la Generalitat.

Tres mesos després d'aquesta aprovació, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona l'ha suspès i ha condicionat la seva aprovació a l'emissió d'un informe per part de l'Agència de Residus de Catalunya, segons explica el consistori.Davant d'això, el regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, ha assegurat que seguiran treballant per tirar endavant el pla tot i el revés que ha suposat aquesta suspensió. Rodríguez ha considerat "imprescindible" continua treballant d ela mà de la Plataforma Rubí sense Abocadors per impedir l'obertura de noves instal·lacions d'aquestes característiques ja que ha reiterat que "fa molt temps que la ciutat ha esgotat la seva capacitat en aquest sentit". A més, el consistori ha informat també que el 29 de setembre s'aixecarà la suspensió de tràmit de llicències relatives a activitats extractives i de gestió de residus en sòl no urbanitzable, que va ser prorrogada durant un any com a conseqüència dels treballs de redacció del Pal especial de regulació d'activitats extractives i la seva restauració. En aquest sentit, ha afirmat que la legalització o no de la instal·lació de Can Balasc -precintada actualment davant la manca de llicencia urbanística- quedarà en mans de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.D'altra banda, durant la mesa també es va informar de l'expedient sancionador que ha obert l'Agència de Residus de Catalunya a Grupo FSM Vertispania SL "per haver excedit amb escreix la quantitat de residus màxima permesa a l'abocador de Can Carrreras". Segons explica l'Ajuntament, l'expedient contempla una sanció de 300.000 euros, així com el manteniment de mesures cautelars que obliguen al cessament total de l'entrada de residus al dipòsit.El consistori i els veïns estan valorant la possibilitat de presentar al·legacions a aquesta resolució per demanar mesures més contundents, com un increment de la sanció econòmica, ja que entenen que aquesta és insuficient en relació a l'excedent de residus que ha registrat Can Carreras.