La classe mitjana va baixar a Barcelona el 2015 i van augmentar les famílies amb rendes baixes

La classe mitjana va baixar a Barcelona el 2015 i van augmentar les famílies amb rendes baixes

La classe mitjana va baixar a Barcelona el 2015 i van augmentar les famílies amb rendes baixes

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, amb el director del Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament, Ramon Canal, en roda de premsa el 9 de gener del 2017 (horitzontal)

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, amb el director del Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament, Ramon Canal, en roda de premsa el 9 de gener del 2017 (horitzontal)

ACN Barcelona.-Les famílies amb rendes mitjanes van baixar a Barcelona del 46,8% al 44,1% l'any 2015, i les que tenen rendes baixes van augmentar del 36,6 al 39,2%. Són dades que es desprenen de l'Informe sobre la Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a la capital catalana, presentat pel primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha destacat com a notícia positiva que la diferència entre el barri més ric (Pedralbes) i el més pobre (Ciutat Meridiana) no va créixer per primer cop en vuit anys. "Fins ara la tisora continuava obrint-se i ara comença a tancar-se", ha resumit en roda de premsa. Destaca el cas de Ciutat Vella, on la renda segueix incrementant-se per l'arribada de persones amb més poder adquisitiu. Segons l'informe, la renda bruta familiar disponible es va situar el 2015 a la ciutat en 19.775 euros anuals, un 2,9% més que un any enrere.

El sector de la renda mitjana, tant en la franja alta com la baixa, va perdre efectius durant el 2015 a Barcelona. A més, es van incrementar les rendes baixes o molt baixes. Les altes van disminuir lleugerament, de l'11,6 a l'11,3. Els índexs de renda per districtes mostren poques novetats en relació amb un any abans: Sarrià-Sant Gervasi per la banda alta i Nou Barris per la baixa continuen ocupant els extrems. Per barris, Pedralbes es va mantenir per cinquè any com el que té la renda més alta, i a l'extrem inferior s'hi troba Ciutat Meridiana, que relleva Trinitat Nova com a barri amb menys renda. El rang entre un i l'altre es va mantenir en el mateix nivell que el 2014. En concret, una persona empadronada a Pedralbes disposava l'any 2015 de mitjana de 7,2 vegades la renda que una que vivia a Ciutat Meridiana. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha celebrat que per primer cop des del 2007 "s'ha frenat el creixement de les desigualtats entre barris, de la polarització de la renda mitjana entre barris més rics i més pobres". Pisarello ha opinat que aquesta realitat justifica les polítiques actuals que aplica l'Ajuntament en matèria d'ocupació i de complementació de les rendes alienes al treball. "Celebrem que s'hagi aturat el creixement de les desigualtats, però som conscients que això no vol dir que la qualitat de l'ocupació hagi millorat i que les famílies estiguin arribant a final de mes", ha dit el tinent, que també ha reconegut que "la precarització de les classes mitjanes no és una dada bona".Vuit dels deu barris amb renda més baixa de la ciutat es trobaven a Nou Barris. Gairebé tots els barris amb rendes molt baixes són perifèrics i tenen poca població.Destaca el salt endavant de Ciutat Vella, que se situa en un àmbit de rendes mitjanes. Els quatre barris que formen part d'aquest districte tenen pocs nens i poca gent gran, atraient una població més jove i formada que la que tenien anteriorment amb més poder adquisitiu. El Gòtic, en particular, destaca per haver tornat a superar la frontera simbòlica de la mitjana de la ciutat, però hi ha fortes diferències entre la zona nord i sud. Pel que fa al Raval, també ha fet un salt endavant però continua en el tram de la renda baixa. És el barri amb la taxa d'immigració més alta, pràcticament un de cada dos residents. També crida l'atenció el cas de Sant Martí, l'únic districte que incorpora barris amb rendes molt altes, com Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i també molt baixes, com el Besòs i el Maresme.