La CE manté el 3 d'octubre com a data per iniciar les negociacions per a l'adhesió de Turquia

La Comissió Europea manté la intenció de començar les negociacions amb Turquia el 3 d'octubre, tot i les veus que les últimes setmanes han qüestionat l'adhesió d'aquest país a la Unió Europea. Brussel·les deixa clar que, en cap cas, Turquia hi podrà entrar abans del 2014. Falta, però, que els ministres d'Afers Estrangers dels 25 aprovin per unanimitat el marc de negociacions.
La CE manté el 3 d'octubre com a data per iniciar les negociacions per a l'adhesió de Turquia
Brussel·les

La CE manté el 3 d'octubre com a data per iniciar les negociacions per a l'adhesió de Turquia

La Comissió Europea manté la intenció de començar les negociacions amb Turquia el 3 d'octubre, tot i les veus que les últimes setmanes han qüestionat l'adhesió d'aquest país a la Unió Europea. Brussel·les deixa clar que, en cap cas, Turquia hi podrà entrar abans del 2014. Falta, però, que els ministres d'Afers Estrangers dels 25 aprovin per unanimitat el marc de negociacions.
Actualitzat
La Comissió Europea ha presentat la seva proposta per a les negociacions d'adhesió a Turquia. Després d'un intens debat sobre els termes del pla negociador i, en particular, sobre com definir la meta d'aquestes converses i els seus possibles resultats, els comissaris han acordat cenyir-se estrictament a les directrius acordades pels caps d'estat i de govern al desembre. Així doncs, i a falta del vistiplau definitiu dels ministres d'Afers Estrangers dels 25, es manté la data del 3 d'octubre per a l'obertura de negociacions.

La proposta és força cautelar, i tot i que diu que "l'objectiu comú de les negociacions és l'adhesió", afegeix que les converses constitueixen "un procés de final obert amb un resultat que no pot ser garantit per endavant".

L'executiu comunitari s'afegeix també a les línies directrius acordades pels líders europeus de contemplar la possibilitat d'activar un "fre d'emergència" si es constata que Turquia "viola de manera greu i persistent els principis de llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i de l'Estat de Dret". La suspensió de les negociacions la decidirien els estats membres per majoria qualificada, a proposta de la Comissió o d'un terç dels governs regionals.

Igualment, es preveu la possibilitat d'imposar a Turquia "períodes transitoris prolongats, excepcionals, disposicions específiques o clàusules de salvaguarda permanents" que limitin el seu accés a les polítiques europees en àrees com la lliure circulació de persones o les ajudes estructurals i agrícoles.

També en la línia de l'acord del desembre, la CE matisa que l'impacte financer de la possible adhesió turca no s'estimarà en el pròxim marc pressupostari (2007-2013), sinó en el següent. Aquest extrem implica que les negociacions no podran acabar abans que s'acordin els pressupostos posteriors l'any 2014.

NOTÍCIES RELACIONADES