La CE declara compatible amb el mercat europeu el règim català d'ajuts a les cooperatives

Barcelona (ACN).- La Comissió Europea (CE) ha decidit declarar compatible amb el mercat europeu el règim d'ajuts a les cooperatives i altres entitats associatives agràries, que va comunicar el Departament d'Agricultura l'agost del 2013, de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (UE) per al proper període 2014-2020. D'aquesta manera, es prorroga l'anterior règim d'ajuts autoritzat per la Comissió per al període 2007-2013. El pressupost de l'ajuda ascendeix als 49 milions d'euros per a tot el període 2014-2020.
La CE declara compatible amb el mercat europeu el règim català d'ajuts a les cooperatives

La CE declara compatible amb el mercat europeu el règim català d'ajuts a les cooperatives

Barcelona (ACN).- La Comissió Europea (CE) ha decidit declarar compatible amb el mercat europeu el règim d'ajuts a les cooperatives i altres entitats associatives agràries, que va comunicar el Departament d'Agricultura l'agost del 2013, de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (UE) per al proper període 2014-2020. D'aquesta manera, es prorroga l'anterior règim d'ajuts autoritzat per la Comissió per al període 2007-2013. El pressupost de l'ajuda ascendeix als 49 milions d'euros per a tot el període 2014-2020.