La Cambra de Comerç de Girona facilita la creació de 29 empreses dirigides per dones durant el 2006

Girona.- La Cambra de Comerç de Girona, a través del PAEM, un programa de recolzament empresarial per a la dona, ha facilitat la creació de 29 empreses dirigides per dones durant el 2006. La majoria d'aquestes són del sector serveis i el perfil de les dones emprenedores és d'edat entre 25 i 45 anys, amb estudis superiors i que, malgrat més de la meitat tenen feina, decideixen llançar-se a crear el seu propi negoci.
La Cambra de Comerç de Girona facilita la creació de 29 empreses dirigides per dones durant el 2006

La Cambra de Comerç de Girona facilita la creació de 29 empreses dirigides per dones durant el 2006

Girona.- La Cambra de Comerç de Girona, a través del PAEM, un programa de recolzament empresarial per a la dona, ha facilitat la creació de 29 empreses dirigides per dones durant el 2006. La majoria d'aquestes són del sector serveis i el perfil de les dones emprenedores és d'edat entre 25 i 45 anys, amb estudis superiors i que, malgrat més de la meitat tenen feina, decideixen llançar-se a crear el seu propi negoci.