La BBK treu la primera hipoteca a 50 anys, adreçada a joves menors de 35 anys

La caixa BBK ha tret la primera hipoteca a Espanya fins a cinquanta anys, que està adreçada a joves de menys de 35 anys. La caixa ha assenyalat que aquest producte permet finançar fins al 100% de l'habitatge amb terminis "fins ara inèdits al mercat financer". La nova hipoteca permet unes quotes més flexibles i que el capital sol·licitat pugui ser fins a un 27% més gran que en un préstec a trenta anys. Per contra, el Banc d'Espanya adverteix que l'entorn econòmic pot canviar molt en tants anys i això pot fer variar els tipus d'interès.
La BBK treu la primera hipoteca a 50 anys, adreçada a joves menors de 35 anys
Bilbao

La BBK treu la primera hipoteca a 50 anys, adreçada a joves menors de 35 anys

La caixa BBK ha tret la primera hipoteca a Espanya fins a cinquanta anys, que està adreçada a joves de menys de 35 anys. La caixa ha assenyalat que aquest producte permet finançar fins al 100% de l'habitatge amb terminis "fins ara inèdits al mercat financer". La nova hipoteca permet unes quotes més flexibles i que el capital sol·licitat pugui ser fins a un 27% més gran que en un préstec a trenta anys. Per contra, el Banc d'Espanya adverteix que l'entorn econòmic pot canviar molt en tants anys i això pot fer variar els tipus d'interès.
Actualitzat
Joves que volen comprar el seu primer habitatge i que busquen sobretot pagar una quota mensual com més baixa millor. A ells va destinada la primera hipoteca que es pot pagar fins a 50 anys. L'acaba de treure al mercat la Caixa d'Estalvis de Bilbao i Biscaia, la BBK. La fórmula és senzilla: allargar en el temps el préstec permet reduir les quotes i, fins i tot, poder demanar més diners.

Ara bé, allargar tant en el temps la devolució del préstec també comporta riscos. Segons el Banc d'Espanya, l'entorn econòmic en tants anys pot variar molt, i això fer variar també els tipus d'interès. Però l'entitat assegura que aquests terminis tan llargs de devolució normalment no s'exhaureixen.

Les caixes són, de fet, les que capitanegen el negoci hipotecari. Més de la meitat dels diners que es concedeixen en hipoteques estan en mans de les caixes. Els bancs tenen un 39% d'aquest negoci. I el 10% restant, altres entitats. Es tracta d'un negoci que va a l'alça, per l'encariment dels pisos. L'import mitjà es va situar al setembre en poc més de 130.000 euros, un 12% superior al que es demanava un any enrere.

Totes les entitats han anat estirant els anys d'amortització de les hipoteques. Ja n'hi ha que fins i tot han demanat al Banc d'Espanya autorització per poder fer hipoteques a 80 anys, que sí que existeixen en altres països. De moment, està en fase d'estudi. Però les associacions d'usuaris adverteixen que com més llarg sigui el termini de devolució més interessos es paguen. També s'han de vigilar les comissions que es cobren en cas de voler amortitzar capital anticipadament.