Justícia i Pau demana millores en l'assistència religiosa a les presons catalanes

L'associació Justícia i Pau reclama millores que permetin garantir l'assistència religiosa a les presons catalanes, així com menús adequats a les confessions i sales destinades al culte. Segons el president de Justícia i Pau a Barcelona i coordinador de l'informe, Eduard Ibáñez, en els últims anys ha augmentat la pluralitat religiosa a les presons i ara hi ha reclusos de totes les confessions religioses. L'informe conclou que l'assistència religiosa és insuficient, sobretot per a musulmans i ortodoxos.
Justícia i Pau demana millores en l'assistència religiosa a les presons catalanes
Barcelona

Justícia i Pau demana millores en l'assistència religiosa a les presons catalanes

L'associació Justícia i Pau reclama millores que permetin garantir l'assistència religiosa a les presons catalanes, així com menús adequats a les confessions i sales destinades al culte. Segons el president de Justícia i Pau a Barcelona i coordinador de l'informe, Eduard Ibáñez, en els últims anys ha augmentat la pluralitat religiosa a les presons i ara hi ha reclusos de totes les confessions religioses. L'informe conclou que l'assistència religiosa és insuficient, sobretot per a musulmans i ortodoxos.
Actualitzat
Entre un 20 i un 30% dels reclusos de Catalunya reben atenció religiosa de forma directa o indirecta: l'any 2004 van comptabilitzar-se 3.400 assistències mensuals a catòlics i 2.795 a evangèlics. Ibáñez, però, creu que encara no es cobreix tota la demanda. Per elaborar l'estudi, titulat "L'assistència religiosa i la llibertat de culte a les presons de Catalunya", es van enquestar 238 interns de totes les confessions i també no creients. Els autors de l'informe també van entrevistar-se amb responsables de les principals religions a Catalunya: catòlics, islàmics, evangelistes, ortodoxos i testimonis de Jehovà i també amb capellans, imams, agents pastorals evangèlics i directius dels centres penitenciaris catalans.

L'assistència actual a les presons catalanes compta amb 300 capellans i voluntaris catòlics, 58 agents pastorals evangèlics, membres de Testimonis de Jehovà a totes les presons, un imam a cada centre, excepte a Wad Ras i Ponent, i un sacerdot ortodox en dues presons. No obstant, tant en el cas dels imams com dels sacerdots ortodoxos el nombre i el temps que passen als centres és insuficient per atendre els interns. A més, en el cas dels musulmans, es queixen de la inexistència d'espais silenciosos on resar.

Una altra de les deficiències que es denuncia en l'estudi és la manca d'un espai adequat per a les celebracions religioses o despatxos perquè es puguin dur a terme les assistències. Sovint, els espais multiconfessionals on celebrar els cultes són "sales de pas, estan ocupats, tenen interferències o sorolls i no són específics". Des de Justícia i Pau es demana que amb la construcció de noves presons s'hi habiliti un espai per al culte religiós i també es vol que el reglament penitenciari català que està en fase d'elaboració inclogui les recomanacions internacionals pel que fa a l'assistència religiosa als presos.

Un altre dels aspectes conflictius són els menús adequats a les diferents confessions religioses, un aspecte que està "poc cuidat", segons Ibáñez, malgrat que els convenis entre la Generalitat i les empreses que proporcionen alimentació a les presons sí que ho preveuen. Justícia i Pau vol que es garanteixin menús amb menjar "halal" i sense porc per als musulmans, que es proporcionin dietes vegetarianes als que així ho demanin i que els divendres de quaresma no s'inclogui carn als àpats dirigits als catòlics.

Finalment, Justícia i Pau també sol·licita que es garanteixi que totes les confessions puguin dur a terme les seves celebracions més importants (el res musulmà dels divendres, per exemple, no es practica en cap centre) i que es firmin convenis amb totes les confessions que incloguin el pagament per part de la Generalitat dels serveis d'assistència religiosa.