Joves regidors tarragonins demanen un reforçament del paper dels municipis a l'Europa dels 25

Un grup de vint joves regidors i regidores de les comarques de Tarragona han clos a Brussel·les el seminari de reflexió i debat sobre "L'administració local i els joves davant la constitució de l'Europa dels 25". Com a conclusió, els joves han elaborat un document de treball que han fet arribar als eurodiputats catalans, que incideix en el paper que han de tenir els joves en la construcció de l'Europa dels 25 i en la participació ciutadana. Demanen un reforçament del paper dels municipis i una més alta sensibilitat dels legisladors europeus vers les administracions locals i, especialment, una atenció ben concreta i directa respecte als petits municipis.
Joves regidors tarragonins demanen un reforçament del paper dels municipis a l'Europa dels 25
Unió Europea

Joves regidors tarragonins demanen un reforçament del paper dels municipis a l'Europa dels 25

Un grup de vint joves regidors i regidores de les comarques de Tarragona han clos a Brussel·les el seminari de reflexió i debat sobre "L'administració local i els joves davant la constitució de l'Europa dels 25". Com a conclusió, els joves han elaborat un document de treball que han fet arribar als eurodiputats catalans, que incideix en el paper que han de tenir els joves en la construcció de l'Europa dels 25 i en la participació ciutadana. Demanen un reforçament del paper dels municipis i una més alta sensibilitat dels legisladors europeus vers les administracions locals i, especialment, una atenció ben concreta i directa respecte als petits municipis.
Actualitzat
Aquest document elaborat pels joves regidors s'ha lliurat als eurodiputats Carles Gasòliba i Joan Vallvé (CDC-Grup Liberal), Raimon Obiols (PSC-Grup Socialista) i Miquel Mallol (Verds-Aliança Lliure Europea). Tots els eurodiputats es van interessar tant per la jornada de treball realitzada com pels temes que defensen en aquest document els joves polítics tarragonins i que és fruit del treball mantingut abans del desplaçament a Brussel·les. EL DOCUMENT ES RESUMEIX EN QUATRE PUNTS 1 ¿ Acomodació democràtica de realitats nacionals inserides en alguns dels estats membres de la Unió, com ara Catalunya, així com d'aquells estats federats o regents europeus dotats de capacitat legislativa, és un dels aspectes més destacats per a una governança europea multinivell que sigui capaç de combinar tant la referència a valors i interessos com a identitats en la seva legitimitat liberal democràtica. 2 ¿ La construcció de l'Europa dels 25 ha de vetllar molt especialment per les persones que configuren la població de la Unió Europea. Ha de vetllar perquè les estructures econòmiques que tenen el seu pes no sobrepassin en la seva valoració de manera excessiva a les persones. 3 ¿ Com qualsevol estructura administrativa ha de configurar-se seguint el principi de màxima participació ciutadana i, per fer-lo efectiu, cal que des de la Comissió es treballi de forma decidida per fer possible l'apropament de les actuals estructures europees i es difongui al paper i als objectius de la nova figura. 4 ¿ La nova Europa que es configurarà amb l'entrada dels nous membres ha de ser conscient que cal reforçar el paper dels municipis com a primer espai de relació humana de les comunitats, considerant els mecanismes de suport financer corresponents, tenint especial atenció a les capacitats de les hisendes municipals dels pobles petits com a element vertebrador del territori. La funció de les administracions locals ha de veure's reforçada de manera substancial a la vista del nivell administratiu que representin, acomplint el principi de subsidiaretat. Com a responsables de les administracions locals hem de reclamar al legislador europeu una més alta sensibilitat envers de les administracions locals i, especialment, una atenció ben concreta i directa respecte dels municipis petits que són element de diferenciació de defensa de la singularitat del territori. Aquest seminari de treball s'ha realitzat amb la col·laboració de la delegació a Tarragona del Patronat Català pro Europa. Aquesta delegació es va crear fa deu anys i té com a objectiu captar les necessitats d'informació i assessorament de Tarragona referides a la Unió Europea, i pel 2003 farà un seguiment acurat de dues polítiques europees objecte de reforma i que afecten directament les comarques tarragonines: la política agrària comuna i els fons estructurals (on s'inclouen els fons FEDER).