Jornada internacional sobre televisió accessible en el marc del projecte HBB4ALL

El workshop "Smart Accessibility on Connected TV", organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la Residència d'Investigadors de Barcelona, suposa un intercanvi de bones pràctiques en el camp dels serveis d'accessibilitat. La participació de la CCMA consisteix en diferents demostracions tecnològiques de serveis d'accessibilitat interactius i en la moderació de la taula rodona "Accessibility on Connected TV".
Jornada internacional sobre televisió accessible en el marc del projecte HBB4ALL

Jornada internacional sobre televisió accessible en el marc del projecte HBB4ALL

El workshop "Smart Accessibility on Connected TV", organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la Residència d'Investigadors de Barcelona, suposa un intercanvi de bones pràctiques en el camp dels serveis d'accessibilitat. La participació de la CCMA consisteix en diferents demostracions tecnològiques de serveis d'accessibilitat interactius i en la moderació de la taula rodona "Accessibility on Connected TV".
Actualitzat

La CCMA i el projecte HBB4ALL

La contribució de la CCMA en el projecte europeu HBB4ALL (Hybrid Broadcast Broadband for All) es concentra en dos pilots de televisió interactiva.  El primer d'aquests pilots està orientat a la generació multiplataforma de subtitulació personalitzada. El segon experimentarà en la producció i distribució d'àudios alternatius a cada vídeo, afegint canals d'àudio més clars per a persones amb dificultats auditives, audiodescripció per a persones cegues i multillenguatge. A part de la televisió connectada HbbTV, no es descarta ampliar les proves a altres plataformes interactives, com poden ser els mòbils o les tauletes.

L'objectiu d'aquest projecte és múltiple. D'una banda, respondre a les demandes d'accessibilitat dels col·lectius amb necessitats especials, incidint en la qualitat de serveis d'accés a partir d'un enfocament centrat en l'usuari. I de l'altra, avançar en el desplegament multiplataforma i multiidioma dels continguts que està experimentant l'audiovisual (en qualsevol moment, en qualsevol lloc i per qualsevol dispositiu). I fer-ho tot plegat a partir de la norma de televisió connectada HbbTV, que va sent adoptada per la majoria de broadcasters europeus.

El projecte HBB4ALL (http://www.hbb4all.eu), iniciat al desembre del 2013 i amb una durada de 36 mesos, és cofinançat per la Comissió Europea dins del Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i està coordinat per un equip multidisciplinari de recerca del Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El consorci està integrat per dotze socis europeus, entre els quals hi ha institucions acadèmiques, broadcasters, instituts de recerca i pimes, tots experts en el camp de l'accessibilitat als mitjans. Els socis del projecte són Universitat Autònoma de Barcelona, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Institut für Rundfunktechnik GmbH, Radio e Televisao de Portugal SA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A,, Schweizerische Teletext AG, Vsonix Gmbh, Fundación Centro de Tecnologias de Interacción Visual y Comunicaciones VICOMTECH, Screen Subtitling Systems Ltd, Holken Consultants & Partners, People's Playground BV i Universidad Politécnica de Madrid.

Aquest projecte està parcialment finançat a través de l'ICT Policy Support Programme (ICT PSP) com a part del Programa Marc per la Competitivitat i Innovació a la Comunitat Europea.