Joan Pau II demana un nou ordre internacional per assegurar solucions als problemes actuals

El Papa en la missa del Primer de Gener en ocasió de la Jornada Mundial de la Pau, dedicada pel Pontífex a l'educació per la pau, ha fet una crida als dirigents polítics del món perquè durant el 2004 s'estableixi un nou ordre internacional basat en l'experiència de les Nacions Unides, una institució força malmesa l'any passat arran de la guerra de l'Iraq. Joan Pau II ha dit textualment que aquest nou ordre hauria d'assegurar solucions adequades als problemes d'avui, basades en la dignitat de la persona, el desenvolupament integral de les societats, la solidaritat entre països rics i pobres i en el repartiment dels recursos.
Joan Pau II demana un nou ordre internacional per assegurar solucions als problemes actuals
Roma

Joan Pau II demana un nou ordre internacional per assegurar solucions als problemes actuals

El Papa en la missa del Primer de Gener en ocasió de la Jornada Mundial de la Pau, dedicada pel Pontífex a l'educació per la pau, ha fet una crida als dirigents polítics del món perquè durant el 2004 s'estableixi un nou ordre internacional basat en l'experiència de les Nacions Unides, una institució força malmesa l'any passat arran de la guerra de l'Iraq. Joan Pau II ha dit textualment que aquest nou ordre hauria d'assegurar solucions adequades als problemes d'avui, basades en la dignitat de la persona, el desenvolupament integral de les societats, la solidaritat entre països rics i pobres i en el repartiment dels recursos.
Actualitzat