Ja es poden demanar els permisos de conciliació familiar: quins són i com demanar-los
Els nou permisos per a la conciliació modifiquen parts del redactat de l'Estatut dels Treballadors (iStock)

Ja es poden demanar els permisos de conciliació familiar: quins són i com fer-ho

Les llicències, que modifiquen l'Estatut dels Treballadors, estaven incloses en la llei de famílies que havia quedat al calaix i que el Consell de Ministres va aprovar dimarts prorrogant el decret llei anticrisi

RedaccióActualitzat

Dimarts, el govern espanyol va aprovar tres nous permisos de conciliació per a les famílies. Aquestes llicències ja estaven incloses en la llei de famílies, un dels 60 articulats que, a conseqüència de l'avançament de les eleccions generals al 23J, van quedar en un calaix.

Com va passar amb l'oblit oncològic, també inclòs in extremis per l'executiu de Pedro Sánchez, les reformes van quedar recollides en la pròrroga del reial decret llei de mesures anticrisi. 

Un paquet que es va posar en marxa al desembre per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna i, mitjançant la pròrroga promulgada en el darrer Consell de Ministres de la legislatura, va propiciar poder donar llum verda a altres iniciatives polítiques i socials del pacte entre el PSOE i Unides Podem.

I això que aquests nou permisos per a la conciliació modifiquen parts del redactat de l'Estatut dels Treballadors, la llei bàsica que regula les relacions laborals a l'estat espanyol i sobre el que se sustenten tots els convenis col·lectius.

Les noves llicències ja s'han publicat al BOE i es poden començar a sol·licitar a partir d'aquest divendres. Són, concretament: 


Permís de 5 dies retribuïts l'any

Un permís de 5 dies retribuïts a l'any (fins ara eren 2 dies) per accident o malaltia greu, hospitalització o bé intervenció quirúrgica sense ingrés però amb repòs domiciliari. Se'n poden beneficiar els treballadors que convisquin amb les persones que requereixen les cures al mateix domicili i també les parelles de fet en l'àmbit del permís, així com els familiars consanguinis de la parella de fet.

Permís de 5 dies retribuïts a l'any (fins ara eren 2 dies) per accident o malaltia greu
Permís de 5 dies retribuïts a l'any (fins ara eren 2 dies) per accident o malaltia greu (iStock)


Permís de 4 dies per causes "de força major"

Un nou permís retribuït de 4 dies a l'any per absentar-se de la feina per causes "de força major", quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable una presència immediata. En el cas del permís per mort de la parella (fixat en dos dies), ara també s'hi inclouen les parelles de fet.
 
En aquest cas, el supòsit es recollirà en el conveni col·lectiu amb l'empresa o, en cas que no sigui així, per un acord entre l'empresa i els representants legals dels treballadors. Els empleats hauran d'aportar un justificant del motiu de l'absència.


Permís parental de 8 setmanes

Un nou permís parental de 8 setmanes per tenir cura dels fills o dels menors acollits per més d'un any. En aquest cas, no és remunerat. Es pot sol·licitar fins que l'infant tingui 8 anys. Es pot agafar de manera contínua o discontínua, és intransferible i se'n pot disposar de manera flexible.

Aquest permís es podrà sol·licitar per tres vies:

Correspondrà a la persona que ho sol·liciti especificar la data d'inici i final del permís. És necessari comunicar-ho a l'empresa amb una antelació mínima de 10 dies, o la que s'estableixi en el seu conveni col·lectiu, excepte en casos de força major. 

Nou permís parental de 8 setmanes per tenir cura dels fills o dels menors acollits
Nou permís parental de 8 setmanes per tenir cura dels fills o dels menors acollits (iStock)Reduccions de jornada i permisos

Per altra banda, també es contemplen reduccions de jornada per:

  • Aquelles persones que requereixin tenir cura directa d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no hi hagi familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.

  • Aquelles persones que decideixen tenir cura dels fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s'acrediti abans de complir els 23.
     

Permís de 15 dies per parella de fet

Paral·lelament, també entra en vigor un permís de 15 dies naturals en cas de registrar una nova parella de fet, que s'equipara al dels matrimonis. Tot plegat ho recull el mateix Reial Decret-llei 5/2023 aprovat dimarts.

Permís de 15 dies naturals en cas de registrar una nova parella de fet,
Permís de 15 dies naturals en cas de registrar una nova parella de fet (iStock)


Evitar la discriminació 

Tant en l'àmbit dels nous permisos com en els nous escenaris de conciliació, la modificació de l'articulat especifica que el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l'exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

També que, en el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.

Finalment, el nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin sofrir perjudicis a conseqüència de l'exercici d'aquests nous drets de conciliació.

 

ARXIVAT A:
Família Drets laboralsGovern espanyol
Anar al contingut