ICV reclama el seguiment de les empreses que importen fustes tropicals a Catalunya

La diputada d'Iniciativa per Catalunya Verds Bet Font ha presentat una bateria de preguntes perquè la Generalitat respongui per escrit sobre la venda a Catalunya de fusta tropical importada. Bet Font vol saber si es fa un seguiment de la tipologia d'empreses a qui es compren aquestes fustes per saber a què destinen els diners de la venda i si compleixen els drets humans. La diputada d'ICV ha anunciat que aquesta formació té previst dur a terme altres iniciatives parlamentàries sobre aquesta matèria, entre elles una proposició no de llei.
ICV reclama el seguiment de les empreses que importen fustes tropicals a Catalunya
Barcelona

ICV reclama el seguiment de les empreses que importen fustes tropicals a Catalunya

La diputada d'Iniciativa per Catalunya Verds Bet Font ha presentat una bateria de preguntes perquè la Generalitat respongui per escrit sobre la venda a Catalunya de fusta tropical importada. Bet Font vol saber si es fa un seguiment de la tipologia d'empreses a qui es compren aquestes fustes per saber a què destinen els diners de la venda i si compleixen els drets humans. La diputada d'ICV ha anunciat que aquesta formació té previst dur a terme altres iniciatives parlamentàries sobre aquesta matèria, entre elles una proposició no de llei.
Actualitzat
Bet Font ha presentat aquestes preguntes perquè darrerament Greenpeace ha denunciat que la compra de fustes de Libèria per part d'empreses catalanes, com Maderas Perarnau i Gabarró Hermanos, ajuda al finançament de la compra d'armes i al manteniment d'unitats paramilitars al país d'origen involucrades en abusos dels drets humans. Greenpeace afirma que el passat 12 de febrer van arribar al port de Palamós 1.350 tones d'aquestes fustes procedents de Libèria. Concretament, Bet Font vol saber si la Generalitat fa algun tipus de seguiment sobre la tipologia d'empreses a les quals es compren fustes tropicals per importar a Catalunya i sobre els diners de la venda d'aquesta material. També es demana si s'ha previst algun mecanisme perquè alguna de les clàusules dels contractes de compravenda inclogui una garantia de compliment de drets humans. La diputada d'ICV pregunta, a més, sobre el conveni de col·laboració firmat el 2001 entre el Departament de Medi Ambient i dues empreses catalanes per fomentar les bones pràctiques en el comerç i la utilització de les fustes tropicals per part de les empreses catalanes. En aquest sentit, Bet Font vol conèixer la valoració que es fa del compliment d'aquest conveni i com se'n fa el seguiment. Font demana també quantes empreses catalanes s'han compromès a fomentar les bones pràctiques en relació amb les fustes tropicals i en quin percentatge de les compres s'han incorporat les certificacions forestals emeses pels organismes de certificació qualificats. Bet Font ha preguntat al consell executiu quina és la quantitat de fustes tropicals que s'importen a Catalunya, els països de procedència d'aquest material i quines són les empreses catalanes importadores.