ICV-EA de Manresa proposa destinar un milió d'euros a programes d'ajuda a domicili

Destinar un milió d'euros l'any als programes d'ajuda a domicili per a la gent gran i impulsar programes específics per a nois i noies d'entre 12 i 16 anys amb dificultats d'escolarització i mancances en el desenvolupament personal, són dues de les prioritats del programa de política social d'ICV-EA per Manresa. ICV-EA ha afirmat que aquestes són dues qüestions "fonamentals" per pactar un nou govern a la capital del Bages.
ICV-EA de Manresa proposa destinar un milió d'euros a programes d'ajuda a domicili
Manresa

ICV-EA de Manresa proposa destinar un milió d'euros a programes d'ajuda a domicili

Destinar un milió d'euros l'any als programes d'ajuda a domicili per a la gent gran i impulsar programes específics per a nois i noies d'entre 12 i 16 anys amb dificultats d'escolarització i mancances en el desenvolupament personal, són dues de les prioritats del programa de política social d'ICV-EA per Manresa. ICV-EA ha afirmat que aquestes són dues qüestions "fonamentals" per pactar un nou govern a la capital del Bages.
Actualitzat
ICV, que en l'actual legislatura ha assumit la regidoria de Serveis Socials, afirma que fins ara, l'acció de govern s'ha centrat en la millora de l'assistència primària de serveis socials, però que en aquests moments cal apostar per polítiques socials d'abast transversal, que impliquin diferents departaments municipals, i que facin especial atenció als col·lectius amb major risc d'exclusió social, els joves, els immigrants, les dones i la gent gran. Pel que fa a la gent gran, ICV-EA proposa millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu generalitzant els serveis d'ajuda a domicili, assessorant i atorgant ajudes per als arranjaments necessaris de la llar, facilitant suport tècnic i econòmic a les comunitats de veïns per instal·lar ascensors als edificis vells de la ciutat, preveure la creació d'habitatges petits, repensar els models de residències, donar prioritat a l'oferta pública d'equipaments per a la gent gran, potenciar el desenvolupament d'entitats que puguin oferir serveis a aquest col·lectiu i estudiar la situació de la gent gran homosexual per adoptar les accions necessàries per a la seva atenció. ICV-EA també fa tot un seguit de propostes per aconseguir que aquest important col·lectiu tingui una participació activa en la societat. Per fomentar-la, aquesta candidatura proposa impulsar el paper actiu de les entitats de gent gran en la vida de la ciutat i en la gestió dels recursos i necessitats, impulsar l'intercanvi intergeneracional, fomentar la participació de la gent gran en activitats lúdiques, culturals i socials, promoure accions contra l'aïllament de les persones que viuen soles, potenciar la incorporació de gent gran en els òrgans de participació de la ciutat i impulsar la creació de consells de la gent gran. En aquest nou marc, ICV-EA aposta per un Departament de Serveis Socials que desenvolupi un model d'atenció social primària interactiu que parteixi d'una concepció de l'individu com a membre d'una comunitat organitzada reforçant les dotacions de personal dels equips perquè puguin dur a terme programes comunitaris; que ampliï i diversifiqui l'oferta de serveis d'atenció domiciliària revisant-ne l'eficiència, incrementant el pressupost per al programa Xec Servei i augmentant el nombre de places disponibles dins del Servei de Transport Adaptat; que reforci les polítiques de suport a la infància i l'adolescència amb programes específics per atendre joves entre 12 i 16 anys amb dificultats d'escolarització, amb la creació d'un Observatori de la Infància i l'Adolescència, i amb l'atenció a la infància en situació de risc.