Hisenda preveu més de 200.000 declaracions "on line" aquest any

L'Agència Tributària espera aquest any unes 205.000 declaracions de l'impost sobre la renda per via telemàtica. Això significa un augment del 70% respecte a l'any passat. L'any 2000, uns 12 milions de declaracions de tota mena d'impostos va córrer per la xarxa, és a dir, 15% de volum total d'impostos. Hisenda posarà en funcionament a l'estiu l'embargament bancari per Internet, que permetrà agilitzar els tràmits d'aquest tipus de recaptació. A més, una enquesta assenyala que els espanyols estan satisfets amb l'administració tributària.
Hisenda preveu més de 200.000 declaracions "on line" aquest any
Impostos

Hisenda preveu més de 200.000 declaracions "on line" aquest any

L'Agència Tributària espera aquest any unes 205.000 declaracions de l'impost sobre la renda per via telemàtica. Això significa un augment del 70% respecte a l'any passat. L'any 2000, uns 12 milions de declaracions de tota mena d'impostos va córrer per la xarxa, és a dir, 15% de volum total d'impostos. Hisenda posarà en funcionament a l'estiu l'embargament bancari per Internet, que permetrà agilitzar els tràmits d'aquest tipus de recaptació. A més, una enquesta assenyala que els espanyols estan satisfets amb l'administració tributària.
Actualitzat
Hisenda preveu un increment del 70 per cent de declaracions fiscals via Internet aquest any, de manera que, a mitjà termini, les declaracions via telemàtica seran la norma, i el paper, l'excepció, segons ha manifestat avui el director general de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, Ignacio Ruiz-Jarabo. L'any passat, segons Riz-Jarabo, dels 62 milions de declaracions de tota mena d'impostos, uns 12 milions (un 15 per cent) van ser per Internet, amb un increment del 70 per cent, i, aquest any 2001, l'augment es considera semblant. En concret, en les declaracions de renda fins ahir, 29 de maig, les declaracions per Internet registrades eren 180.000, quan queda un mes per acabar el termini de la declaració. L'any 2000 es van presentar un total de 120.000 declaracions en tot el període de l'IRPF. Ignacio Ruiz-Jarabo s'ha centrat especialment en els serveis que presta l'Agència Tributària i en la millora tecnològica. Aquesta millora significa augmentar considerablement la rapidesa en les devolucions, a fer la mateixa declaració, i agilitzar tota classe de tràmits, com, per exemple, Duanes, en els quals sense que hagi arribat la mercaderia se'n podrà fer la declaració per poder-la despatxar sense demora. El director general de l'Agència Tributària ha manifestat que aquest estiu entrarà en funcionament l'embargament de comptes bancaris per Internet, cosa que no significa que augmentaran els embargaments, sinó que s'agilitzaran i, en lloc de presentar la petició d'embargament per paper, es farà per Internet. Per a aquest fi existeix ja el marc jurídic, la tecnologia i l'acord amb les entitats financeres. La millora de la tecnologia ha arribat també a l'ensobrat de declaracions, i la classificació i lectura de les declaracions que es fan, a raó de 10.000 per hora. S'han utilitzat amb èxit els "call center" per a la declaració, les consultes telefòniques fins i tot per dades, fins al punt que, fins ara, 1.200.000 declarants han utilitzat el telèfon, cosa que representa un increment del 32 per cent, mentre que 1.800.000 ha utilitzat el sistema de cites prèvies, amb un increment del 20 per cent. Les consultes telefòniques han ascendit a 1.700.000. En duanes, per altra banda, el 95 per cent de les mercaderies es despatxen en menys de dues hores. Això significa un estalvi de cost, de manera que, mentre a Espanya, per cada 10.000 unitats monetàries, el cost al contribuent és de 89, a Itàlia és de 112, a França de 160 i Alemanya de 174, xifres que fan pensar a Ruiz-Jarabo que la recaptació fiscal a Espanya és "barata i eficient". Des de començament d'any, ha dit Ruiz-Jarabo, els ingressos per impostos ha baixat una mica, però es compleixen les previsions pressupostàries pel que fa al nivell d'ingressos de l'Estat. Segons Ignacio Ruiz-Jarabo, el frau, encara que "és impossible de calcular", ha baixat un 15 per cent en els últims 4 anys, perquè les declaracions de l'IVA estan un punt per sobre de l'increment del PIB, i, segons les enquestes, a la gent li costa menys declarar a Hisenda, i els que fan la declaració confessen que cada vegada és "menys enganyosa". Segons l'enquesta del CIS, el 83 per cent dels contribuents se senten "satisfets o molt satisfets de l'adminsitració tributària". Ruiz-Jarabo ha citat el cas concret del tabac dient que, mentre fa quatre anys el contraban de tabac representava el 18-19 per cent del tabac consumit i el més alt d'Europa, avui, el tabac de contraban representa un 3 per cent, i Espanya està en els països de cua d'Europa.