Hisenda descobreix un frau de 173 milions d'euros en la venda de 15.000 vehicles de luxe

L'Agència Tributària ha fet balanç de la campanya que va engegar per detectar el frau comès en la venda de cotxes de luxe. Hisenda ha posat al descobert un frau en l'IVA i en l'impost de matriculació per un import de 173 milions d'euros, relacionat amb la importació de 15.000 vehicles de luxe, segons ha anunciat el seu director, Salvador Ruiz Gallud. El frau s'ha descobert per les investigacions que es van dur a terme entre en el 2002 i el 2003. Els beneficiats, que són concessionaris habituals, declaraven el cotxe per un valor molt per sota del preu per pagar menys impostos. De moment, s'han denunciat 54 empreses i s'han obert expedients a 150 més.
Hisenda descobreix un frau de 173 milions d'euros en la venda de 15.000 vehicles de luxe
Agència Tributària

Hisenda descobreix un frau de 173 milions d'euros en la venda de 15.000 vehicles de luxe

L'Agència Tributària ha fet balanç de la campanya que va engegar per detectar el frau comès en la venda de cotxes de luxe. Hisenda ha posat al descobert un frau en l'IVA i en l'impost de matriculació per un import de 173 milions d'euros, relacionat amb la importació de 15.000 vehicles de luxe, segons ha anunciat el seu director, Salvador Ruiz Gallud. El frau s'ha descobert per les investigacions que es van dur a terme entre en el 2002 i el 2003. Els beneficiats, que són concessionaris habituals, declaraven el cotxe per un valor molt per sota del preu per pagar menys impostos. De moment, s'han denunciat 54 empreses i s'han obert expedients a 150 més.
Actualitzat
En els dos últims anys l'Agència Tributària ha descobert que 15.000 cotxes de luxe, tots importats des de l'estranger, s'han venut a Espanya de forma fraudulenta, burlant el pagament d'impostos. Tot i que la xifra sembla ridícula tenint en compte que a Espanya es matriculen a l'any més d'un milió i mig de cotxes, l'import del frau arriba als 173 milions d'euros, gairebé 30.000 milions de les antigues pessetes. Hisenda diu que de moment el frau en vehicles de luxe no és ni generalitzat, però amb les inspeccions fetes en els dos últims anys s'han denunciat 54 empreses per un presumpte delicte fiscal i s'ha obert un expedient a 150.