Granollers aprova un pla per protegir els espais naturals i elements botànics del municipi

El ple de l'Ajuntament de Granollers ha aprovat el Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers, un instrument de planificació específica dels espais naturals i elements botànics d'interès municipal amb l'objectiu de conservar-los, protegir-los i donar-los a conèixer als ciutadans. També ha aprovat els catàlegs dels espais naturals i elements botànics d'interès municipal, segons han explicat fonts municipals.
Granollers aprova un pla per protegir els espais naturals i elements botànics del municipi
Granollers

Granollers aprova un pla per protegir els espais naturals i elements botànics del municipi

El ple de l'Ajuntament de Granollers ha aprovat el Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers, un instrument de planificació específica dels espais naturals i elements botànics d'interès municipal amb l'objectiu de conservar-los, protegir-los i donar-los a conèixer als ciutadans. També ha aprovat els catàlegs dels espais naturals i elements botànics d'interès municipal, segons han explicat fonts municipals.
Actualitzat
El Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers és un instrument de planificació específica dels espais naturals i elements botànics d'interès municipal amb l'objectiu de conservar-los, protegir-los i donar-los a conèixer als ciutadans. Els dos catàlegs serviran de base per elaborar el planejament especial que protegirà el paisatge, els espais forestals i la vitalitat rural. El catàleg d'espais naturals inclou 17 espais, que representen aproximadament un territori de 131,85 hectàrees, repartits en espais com boscos o el riu Congost. Per la seva part, el catàleg d'elements botànics inclou en total 94 arbres singulars per les seves dimensions, raresa, monumentalitat i valor històric i popular. Pel que fa als espais naturals, el pla proposa la redacció de plans de gestió i d'usos i l'adopció d'instruments de custòdia del territori que vinculin a l'administració i els ciutadans amb l'objectiu de garantir i potenciar les seves funcions ecològiques i socials. Respecte dels elements botànics, s'estableix la redacció d'un pla director del verd urbà i d'una futura ordenança per protegir aquests elements i pel que fa a la xarxa bàsica de camins rurals, s'inclouen els itineraris que connecten diferents espais.