Governació construirà una torre de telecomunicacions a la Fatarella

La Fatarella (Terra Alta).- La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà, en el marc del pla Catalunya Connecta, una nova torre de telecomunicacions a la Fatarella, per tal de solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades en el municipi. Així, l'Ajuntament de la Fatarella cedirà una parcel·la de titularitat municipal per ubicar-hi la torre i, per la seva banda, el Departament finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d'equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.
Governació construirà una torre de telecomunicacions a la Fatarella

Governació construirà una torre de telecomunicacions a la Fatarella

La Fatarella (Terra Alta).- La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà, en el marc del pla Catalunya Connecta, una nova torre de telecomunicacions a la Fatarella, per tal de solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades en el municipi. Així, l'Ajuntament de la Fatarella cedirà una parcel·la de titularitat municipal per ubicar-hi la torre i, per la seva banda, el Departament finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d'equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.