Gasol, com a màxim rebotador del partit, fa realitat el somni de ser un All Star

Gasol, com a màxim rebotador del partit, fa realitat el somni de ser un All Star

Gasol, com a màxim rebotador del partit, fa realitat el somni de ser un All Star

Actualitzat