Gairebé mig milió de catalans amb feina són pobres o estan en greu risc de ser-ho

El 2008, un 10,4% de les persones amb feina i un 16,7% de les parades estaven en risc de pobresa. Les últimes dades del 2011 demostren que ara són el 14,8% de les ocupades i el 37,4% de les parades les que estan en risc de pobresa. És a dir, 456.397 persones ocupades i 274.516 persones parades són pobres o estan en greu risc de ser-ho.
Gairebé mig milió de catalans amb feina són pobres o estan en greu risc de ser-ho
Barcelona

Gairebé mig milió de catalans amb feina són pobres o estan en greu risc de ser-ho

El 2008, un 10,4% de les persones amb feina i un 16,7% de les parades estaven en risc de pobresa. Les últimes dades del 2011 demostren que ara són el 14,8% de les ocupades i el 37,4% de les parades les que estan en risc de pobresa. És a dir, 456.397 persones ocupades i 274.516 persones parades són pobres o estan en greu risc de ser-ho.
Redacció Actualitzat
Voluntaris en la recaptació extraordinària d'aliments. (Foto: ACN)

Un moment de la recaptació extraordinària d'aliments per atendre persones necessitades. (Foto: ACN)

En el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, la UGT ha publicat un informe que posa de manifest que la crisi ha donat origen a noves formes de pobresa, ha reforçat les existents i ha incrementant la intensitat d'aquesta pobresa.

A Catalunya, el 2011 hi havia més d'1.600.000 persones en risc de caure en la pobresa, el que equival a prop del 22% de la població, xifra que ha anat en augment en els darrers anys com a conseqüència dels efectes de la crisi.

L'evolució de la taxa entre les persones actives al mercat de treball demostra que el 2008 un 10,4% de les persones ocupades i un 16,7% de les persones aturades estaven en risc de pobresa, les darreres dades del 2011 diuen que ara són el 14,8% de les persones ocupades i el 37,4% de les persones aturades que estan en risc de pobresa.

És a dir, més de 450.000 persones ocupades i prop de 275.000 aturades són pobres o estan en greu risc de ser-ho.

D'altra banda, la taxa de risc a la pobresa de les persones jubilades s'ha anat reduint amb els anys, passant del 21,5% el 2008 fins al 16% el 2011.

Això s'explica, no perquè hagin millorat les prestacions, sinó perquè el nivell del llindar de la pobresa, que serveix per calcular el nombre de persones pobres, ha baixat per la disminució de la renda mitjana de la població.

Del 2007 al 2011 s'han multiplicat per quatre les llars en què tots els membres adults estan parats, de 48.000 a 194.000.

Del 2008 al 2011 s'ha més que duplicat el percentatge de gent pobra entre la població aturada, que ha passat del 16,7% al 37,4%. I és que 1 de cada 3 persones aturades no rep cap prestació.