Gairebé es dobla el nombre de dones gironines que pateixen un infart a causa del tabac en els últims tretze anys

Girona.- Un estudi fet per el grup d'investigadors del projecte REGICOR-HERMES ha detectat que des del 1990 fins al 2003 pràcticament s'ha doblat el nombre de dones gironines, d'entre 35 i 74 anys, que han patit un infart. La principal causa d'aquest augment és, segons els investigadors, el tabac ja que la 'forta entrada' de les dones joves en el tabaquisme fa vint anys s'està deixant sentir ara. No obstant això, els índex de mortalitat s'han reduït gràcies a la millora del servei sanitari, l'envelliment de la població i la millora dels factors de risc, que fan que les persones que pateixen infarts els superin i acabin morint quan són majors de 74 anys. Si del 1990 al 1995 només 50 de cada 100.000 dones gironines d'entre 35 i 74 anys patia un infart, el 2003 aquesta xifra ha augmentat fins a 90. En els homes, en canvi, l'índex d'incidència de l'infart de miocardi es manté igual, de cada 100.000 gironins pateixen un infart 250.
Gairebé es dobla el nombre de dones gironines que pateixen un infart a causa del tabac en els últims tretze anys

Gairebé es dobla el nombre de dones gironines que pateixen un infart a causa del tabac en els últims tretze anys

Girona.- Un estudi fet per el grup d'investigadors del projecte REGICOR-HERMES ha detectat que des del 1990 fins al 2003 pràcticament s'ha doblat el nombre de dones gironines, d'entre 35 i 74 anys, que han patit un infart. La principal causa d'aquest augment és, segons els investigadors, el tabac ja que la 'forta entrada' de les dones joves en el tabaquisme fa vint anys s'està deixant sentir ara. No obstant això, els índex de mortalitat s'han reduït gràcies a la millora del servei sanitari, l'envelliment de la població i la millora dels factors de risc, que fan que les persones que pateixen infarts els superin i acabin morint quan són majors de 74 anys. Si del 1990 al 1995 només 50 de cada 100.000 dones gironines d'entre 35 i 74 anys patia un infart, el 2003 aquesta xifra ha augmentat fins a 90. En els homes, en canvi, l'índex d'incidència de l'infart de miocardi es manté igual, de cada 100.000 gironins pateixen un infart 250.