FiraTàrrega és el mercat referent per als professionals d'arts escèniques internacionals, segons la COFAE

Tàrrega (ACN).- FiraTàrrega és la fira que acredita un major nombre d'entitats professionals estrangeres en el conjunt de l'Estat ja que n'aporta més de la meitat (126) de les entitats internacionals (234) que s'acrediten en el conjunt de les fires espanyoles. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi que la Coordinadora de Fires de les Arts Escèniques (COFAE) va donar a conèixer en l'assemblea general que va dur a terme a Gijon fa uns dies i que recull les dades referents a l'acreditació d'entitats professionals en les diverses fires d'arts escèniques de l'Estat. Aquest estudi recull dades de les 15 fires associades referides a 2011 i analitza les entitats professionals segons la seva procedència i mobilitat.
FiraTàrrega és el mercat referent per als professionals d'arts escèniques internacionals, segons la COFAE

FiraTàrrega és el mercat referent per als professionals d'arts escèniques internacionals, segons la COFAE

Tàrrega (ACN).- FiraTàrrega és la fira que acredita un major nombre d'entitats professionals estrangeres en el conjunt de l'Estat ja que n'aporta més de la meitat (126) de les entitats internacionals (234) que s'acrediten en el conjunt de les fires espanyoles. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi que la Coordinadora de Fires de les Arts Escèniques (COFAE) va donar a conèixer en l'assemblea general que va dur a terme a Gijon fa uns dies i que recull les dades referents a l'acreditació d'entitats professionals en les diverses fires d'arts escèniques de l'Estat. Aquest estudi recull dades de les 15 fires associades referides a 2011 i analitza les entitats professionals segons la seva procedència i mobilitat.