Finalitzen les obres de restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

Finalitzen les obres de restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

Finalitzen les obres de restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

Imatge de la façana sud de la Universitat de Cervera, un cop finalitzades les obres de restauració que s'hi han dut a terme. (Horitzontal)

Imatge de la façana sud de la Universitat de Cervera, un cop finalitzades les obres de restauració que s'hi han dut a terme. (Horitzontal)

ACN Cervera.-El Departament de Cultura i l'Institut Català del Sòl (Incasòl) han finalitzat les obres de restauració de la façana del carrer Canceller Dou de la Universitat de Cervera, monument històric declarat bé cultural d'interès nacional. Els treballs han consistit en la restauració de la façana sud de l'edifici d'aproximadament 90 metres de llargària, flanquejada per dues torres. S'han centrat en els murs, la rehabilitació de la pedra, de les portes i de les finestres, entre altres actuacions. Les obres, promogudes per Cultura, han tingut un cost de 215.863,06 euros aportats per Incasòl, mitjançant els fons provinents dels convenis de transferències dels anys 2015 i 2016 amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i s'emmarquen en el programa de l'1% cultural.

Els treballs han suposat el repicat els murs, arrebossat tota la base, estucat els paraments amb morter de calç, sorra de marbre blanc i calorejat amb terres natural. El color és el mateix que el de la porta de l'arxiu situat al pati interior. També s'ha restaurat la pedra de les cornises, portals i finestres amb pedra marró, reconstruït els brancals amb pedra. S'han reconstruït les llosanes dels sis balcons amb pedra marró, seguint el disseny original del cantell i el plafó inferior, amb acabat buixardat. Així com les mènsules de suport dels balcons. Les baranes de forja s'han fregat i pintat, recuperant els poms de bronze i polit dels originals conservats a l'obra. Pel que fa als accessos, s'han restaurat les dues portes d'entrada de la façana sud, seguit els plànols del projecte i les característiques constructives de l'obra original de la Universitat. Les obres també han comportat la retirada de les reixes exteriors de les finestres i, a la planta baixa i primera planta, s'han reconstruït diferents finestres segons els plànols i les característiques constructives originals de la Universitat de Cervera. La resta de finestres i balcons de la planta primera s'han restaurat, recuperant la fusteria malmesa de la zona baixa exterior. Igualment, tots els finestrals i balcons han recuperat les vidrieres seguint les característiques constructives de l'obra original. Finalment, la fusteria de tota la façana s'ha pintat amb esmalt sintètic, color mangra. La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un imponent edifici de planta rectangular i amb torres prismàtiques als angles, ubicat prop de l'antic call jueu de la capital de la Segarra.