Figueres posa en funcionament la nova tarifa del transport urbà que preveu la gratuïtat per a diferents col·lectius

Figueres.- L'Ajuntament de Figueres ha posat en funcionament aquest dilluns la nova tarifa del transport urbà que preveu la gratuïtat del servei per a diferents col·lectius de la ciutat. La tarifa, que va ser aprovada per unanimitat en el Ple del passat 5 de març, eximeix del pagament a totes les persones majors de 65 anys empadronades a Figueres; als pensionistes per jubilació o invalidesa permanent; als perceptors d'una pensió no contributiva; als disminuïts físics o psíquics que superin el 65% de disminució; als alumnes de fins a 25 anys matriculats en estudis reglats; i als alumnes de més de 25 anys matriculats en escoles d'adults i similars.
Figueres posa en funcionament la nova tarifa del transport urbà que preveu la gratuïtat per a diferents col·lectius

Figueres posa en funcionament la nova tarifa del transport urbà que preveu la gratuïtat per a diferents col·lectius

Figueres.- L'Ajuntament de Figueres ha posat en funcionament aquest dilluns la nova tarifa del transport urbà que preveu la gratuïtat del servei per a diferents col·lectius de la ciutat. La tarifa, que va ser aprovada per unanimitat en el Ple del passat 5 de març, eximeix del pagament a totes les persones majors de 65 anys empadronades a Figueres; als pensionistes per jubilació o invalidesa permanent; als perceptors d'una pensió no contributiva; als disminuïts físics o psíquics que superin el 65% de disminució; als alumnes de fins a 25 anys matriculats en estudis reglats; i als alumnes de més de 25 anys matriculats en escoles d'adults i similars.