Fecsa Endesa elaborarà una cartografia digitalitzada de la xarxa elèctrica de Duesaigües

Duesaigües (Baix Camp).- Fecsa Endesa realitzarà, d'acord amb l'Ajuntament de Duesaigües (Baix Camp), una cartografia urbana d'alta precisió i totalment automatitzada del nucli urbà del municipi a escala 1:1000 on s'inclouen totes les instal·lacions elèctriques, tant aèries com soterrades, que la companyia té en aquest municipi. Aquest treball té per objectiu disposar d'una cartografia precisa i automatitzada, a escala més petita, que reculli la ubicació de la xarxa de distribució, tant d'alta com de mitja i baixa tensió. Fecsa explica que aquestes cartografies permeten realitzar amb comoditat el manteniment de les instal·lacions, donada l'alta densitat existent en molts nuclis urbans.
Fecsa Endesa elaborarà una cartografia digitalitzada de la xarxa elèctrica de Duesaigües

Fecsa Endesa elaborarà una cartografia digitalitzada de la xarxa elèctrica de Duesaigües

Duesaigües (Baix Camp).- Fecsa Endesa realitzarà, d'acord amb l'Ajuntament de Duesaigües (Baix Camp), una cartografia urbana d'alta precisió i totalment automatitzada del nucli urbà del municipi a escala 1:1000 on s'inclouen totes les instal·lacions elèctriques, tant aèries com soterrades, que la companyia té en aquest municipi. Aquest treball té per objectiu disposar d'una cartografia precisa i automatitzada, a escala més petita, que reculli la ubicació de la xarxa de distribució, tant d'alta com de mitja i baixa tensió. Fecsa explica que aquestes cartografies permeten realitzar amb comoditat el manteniment de les instal·lacions, donada l'alta densitat existent en molts nuclis urbans.