Fecsa Endesa digitalitzarà la cartografia de la xarxa de distribució elèctrica de la Sénia

La Sénia (Montsià).- Fecsa Endesa ha signat un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de la Sénia per digitalitzar totes les instal·lacions elèctriques del nucli urbà, tant aèries com soterrades. La cartografia digitalitzada permetrà disposar amb detall de la ubicació exacta de totes les línies d'alta, mitja i baixa tensió, a més de ser una eina útil per a elaborar projectes i plans de desenvolupament.
Fecsa Endesa digitalitzarà la cartografia de la xarxa de distribució elèctrica de la Sénia

Fecsa Endesa digitalitzarà la cartografia de la xarxa de distribució elèctrica de la Sénia

La Sénia (Montsià).- Fecsa Endesa ha signat un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de la Sénia per digitalitzar totes les instal·lacions elèctriques del nucli urbà, tant aèries com soterrades. La cartografia digitalitzada permetrà disposar amb detall de la ubicació exacta de totes les línies d'alta, mitja i baixa tensió, a més de ser una eina útil per a elaborar projectes i plans de desenvolupament.