Eth bon temps hè pujar eth nivèu d'ocupacion toristica ena Val d'Aran

Aguest ostiu se demore calorós ena Val d'Aran e aquerò hè preveir un aument deth torisme. Segontes es donades facilitades peth Grèmi d'Ostalaria e Torisme Val d'Aran, es percentatges d'ocupacion deth mes de junh an pujat laugerament en relacion a esta'n passat, concretament s'a passat deth 36% der an 2002 ath 39% d'enguan. Es previsions entà agost son d'un 75% e en seteme se demore arribar ath 65% d'ocupacion. Entà valorar aguestes previsions cau auer en compde qu'er increment des places oteleres hè que cada viatge sigue mès dificil arribar a grani percentatges d'ocupacion.
Eth bon temps hè pujar eth nivèu d'ocupacion toristica ena Val d'Aran
Vielha

Eth bon temps hè pujar eth nivèu d'ocupacion toristica ena Val d'Aran

Aguest ostiu se demore calorós ena Val d'Aran e aquerò hè preveir un aument deth torisme. Segontes es donades facilitades peth Grèmi d'Ostalaria e Torisme Val d'Aran, es percentatges d'ocupacion deth mes de junh an pujat laugerament en relacion a esta'n passat, concretament s'a passat deth 36% der an 2002 ath 39% d'enguan. Es previsions entà agost son d'un 75% e en seteme se demore arribar ath 65% d'ocupacion. Entà valorar aguestes previsions cau auer en compde qu'er increment des places oteleres hè que cada viatge sigue mès dificil arribar a grani percentatges d'ocupacion.
Actualitzat