ETA disposava d'adreces, matrícules i historials professionals de 400 ertzaines

ETA disposava d'adreces, matrícules i historials professionals de 400 ertzaines

ETA disposava d'adreces, matrícules i historials professionals de 400 ertzaines

Actualitzat