Espanya pot perdre els fons de cohesió a partir del 2007

La Comissió Europea ha confirmat que amb l'entrada de 10 nous països a la Unió Europea els crèdits del Fons de Cohesió a partir del 2007 aniran destinats als estats que tinguin una renda "per capita" inferior al 90% de la mitjana de la Unió ampliada. Això vol dir que a partir d'aquest any Espanya rebrà menys diners dels fons de cohesió europea perquè se'l considerarà un estat més ric.
Espanya pot perdre els fons de cohesió a partir del 2007
Brussel·les

Espanya pot perdre els fons de cohesió a partir del 2007

La Comissió Europea ha confirmat que amb l'entrada de 10 nous països a la Unió Europea els crèdits del Fons de Cohesió a partir del 2007 aniran destinats als estats que tinguin una renda "per capita" inferior al 90% de la mitjana de la Unió ampliada. Això vol dir que a partir d'aquest any Espanya rebrà menys diners dels fons de cohesió europea perquè se'l considerarà un estat més ric.
Actualitzat
L'executiu comunitari ha aprovat el tercer informe sobre la Política de Cohesió, que inclou una proposta per al repartiment dels Fons Estructurals i de Cohesió per al període 2007-2013. Els fons es repartiran a parts gairebé iguals entre els nous països ¿els 10 que entren a la UE el pròxim 1 de maig i Bulgària i Romania, que tenen previst l'adhesió per al 2007- i els quinze actuals. Per aquest període hi haurà 344.905 milions d'euros per a la política de cohesió, és a dir, un 0,41% de la renta global comunitària, percentatge que augmenta fins el 0,46% si s'hi afegeixen els fons per al sector pesquer i el desenvolupament rural. Amb aquesta nova proposta, Espanya perdrà les seves ajudes del fons de cohesió (uns 11.160 milions d'euros en l'actual període) i part dels fons estructurals que perceben les regions que tenen una renda inferior al 75% de la mitjana comunitària. Això vol dir que el País Valencià, Canàries i Castella i Lleó deixaran de percebre fons regionals de la Unió Europea una vegada superin el 75% de la mitjana del PIB comunitari. Múrcia i Astúries també superaran aquesta mitjana però per l'efecte estadístic, és a dir, perquè l'ampliació a deu països farà baixar la mitjana de riquesa. Aquestes dues comunitats seran, però, compensades amb un altre tipus de fons. Pel que fa als fons de cohesió, la comissària Loyola de Palacio no ha pogut quantificar encara quant perdrà Espanya. Un 20% de les regions europees rebran fons estructurals després de la reforma.