Espanya compleix l'objectiu de dèficit i el redueix fins al 6,8%, gràcies als nous càlculs que inclouen prostitució i drogues

Brussel·les (ACN).- Espanya ha aconseguit complir l'objectiu de dèficit del 2013, que ha pogut rebaixar en tres dècimes, situant-lo en el 6,8%, gràcies a la introducció de noves fórmules per calcular el PIB a Europa. Les estadístiques de l'Eurostat tenen en compte ara informació sobre activitats il·legals com el tràfic de drogues o la prostitució i sobre l'I+D, dades que han alterat els resultats. La mitjana del conjunt de la UE (3,2%) i de l'Eurozona (2,9%) també han millorat, però Alemanya (0,1%) i Luxemburg (0,6%) segueixen essent els únics dos països amb superàvit. El nou sistema de càlcul, conegut com ESA2010, també ha permès que el deute públic a l'Estat es redueixi en un 1,8% i se situï en el 92,1% del PIB.
Espanya compleix l'objectiu de dèficit i el redueix fins al 6,8%, gràcies als nous càlculs que inclouen prostitució i drogues

Espanya compleix l'objectiu de dèficit i el redueix fins al 6,8%, gràcies als nous càlculs que inclouen prostitució i drogues

Brussel·les (ACN).- Espanya ha aconseguit complir l'objectiu de dèficit del 2013, que ha pogut rebaixar en tres dècimes, situant-lo en el 6,8%, gràcies a la introducció de noves fórmules per calcular el PIB a Europa. Les estadístiques de l'Eurostat tenen en compte ara informació sobre activitats il·legals com el tràfic de drogues o la prostitució i sobre l'I+D, dades que han alterat els resultats. La mitjana del conjunt de la UE (3,2%) i de l'Eurozona (2,9%) també han millorat, però Alemanya (0,1%) i Luxemburg (0,6%) segueixen essent els únics dos països amb superàvit. El nou sistema de càlcul, conegut com ESA2010, també ha permès que el deute públic a l'Estat es redueixi en un 1,8% i se situï en el 92,1% del PIB.