Es preveuen condicions de "El Niño" per al tram final de l'any

L' agencia NOAA anuncia que hi ha condicions per al desenvolupament del fenòmen climàtic de "El Niño" aquest setembre.
Es preveuen condicions de "El Niño" per al tram final de l'any

Es preveuen condicions de "El Niño" per al tram final de l'any

L' agencia NOAA anuncia que hi ha condicions per al desenvolupament del fenòmen climàtic de "El Niño" aquest setembre.
Alberto Alcántara Actualitzat
Anomalia de la temperatura superficial del mar (Font: CPC)

Anomalia de la temperatura superficial del mar (Font: CPC)

El Centre de Predicció Climàtica (CPC) de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) anuncia que hi ha condicions per al desenvolupament del fenòmen climàtic de "El Niño" aquest setembre.

"El Niño" és un fenòmen periòdic de gran escala, que succeeix més o menys cada 3 o 5 anys i que està relacionat amb un escalfament de les aigues superficials del Pacífic equatorial central. Comporta canvis en els patrons meteorològics en la zona tropical, tot i que l'abast de la repercussió és global i variat.

El CPC declara el començament d'un episodi de "El Niño" quan la mitjana de la temperatura superficial de l'aigua del mar d'aquest sector del Pacífic es supera en 0,5 graus al llarg de tres mesos. Durant un episodi, les temperatures superficials poden pujar entre 1,5 i 2,5 graus, mentre que les temperatures a profunditats al voltant d'uns 150 metres arriben a estar entre 3 i 6 graus per sobre de la mitjana.

A l'agost, la temperatura mitjana superficial va estar per sobre de la normal, però a la majoria dels punts, per sota d'aquest valor de 0,5 graus que marca l'inici de l'episodi. També es van mesurar altres anomalies, per exemple en els vents de l'est als nivells superiors de l'atmosfera. Malgrat aquests indicadors favorables, altres aspectes clau de l'atmosfera tropical, com ara el baix nivell vents alisis i el patró de la convecció tropical des d'Indonèsia fins a la part central del Pacífic equatorial, no van donar suport al desenvolupament de "El Niño".

Ara, el CPC ha detectat símptomes d'una transició inminent cap a condicions de "El Niño", tant a l'atmosfera com l'oceà. La majoria dels models dinàmics i gairebé la meitat dels models estadístics, prediuen l'aparició d'un episodi que persistirà al menys durant la resta de l'any. Els models indiquen que aquest esdeveniment podria tener una intensitat entre feble i moderada. "El Niño" sol durar entre 9 i 12 mesos. Les previsions per a l'evolució de "El Niño" són actualitzades mensualment.

Efectes de "El Niño"

Durant els periodes de "El Niño", els canvis en la temperatura de l'oceà comporten alteracions directes en els patrons de vent: els vents alisis es debiliten o deixen de bufar i es produeix un augment de la pressió atmosfèrica a l'Àsia Sud-oriental i la disminució a Amèrica del Sud. Tots aquest canvis provoquen l'alteració de la precipitació a la zona tropical, des d'Indonesia fins a la costa oest de Sud Amèrica. Aquestes modificacions acaban per afectar als patrons meteorològics en tot el món.

Com a efectes concrets, destaquem que "El Niño" porta tempestes més intenses a la costa oest dels Estats Units i redueix el nombre d'huracans a l'Atlàntic. Està associat a sequeres al sud-est d'Àfrica, l'Índia, el nord de Brasil o Austràlia. A Europa, els efectes no estan tan tipificats. Per tancar el circle, aquest canvis en el flux de vents i la distribució de pluges afecta a les temperatures i les corrents oceàniques.

"El Niño" te una fase freda, coneguda com "La Niña", que consisteix en l'efecte contrari, en un refredament de les temperatures del mateix sector oceànic.

El nom de "El Niño" és degut als pescadors peruans, que van observar com les aigües fredes del sistema de corrents que circula de sud a nord davant les costes de Perú i Xile (corrent d'Humboldt), s'escalfaven a l'època de les festes nadalenques, a causa d'un corrent calent procedent del golf de Guayaquil (Equador). Aquest fet comporta un canvi en la quantitat de nutrients de l'aigua i provoca la fugida dels bancs de peixos.