Es presenta un pla de suport a la infància i a l'adolescència

Avui s'ha presentat un pla de suport a la infància i l'adolescència. Hi han participat diversos departaments de la Generalitat, i vol donar resposta a les necessitats que tenen els més joves, protegint els seus drets, afavorint el seu desenvolupament i evitant els maltractaments. El pla l'ha presentat la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, al Parlament.
Es presenta un pla de suport a la infància i a l'adolescència
AL PARLAMENT

Es presenta un pla de suport a la infància i a l'adolescència

Avui s'ha presentat un pla de suport a la infància i l'adolescència. Hi han participat diversos departaments de la Generalitat, i vol donar resposta a les necessitats que tenen els més joves, protegint els seus drets, afavorint el seu desenvolupament i evitant els maltractaments. El pla l'ha presentat la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, al Parlament.
Actualitzat
El Pla Integral de Suport a la Infància i l'Adolescència té una projecció temporal de tres anys, des d'ara fins al 2004. Els àmbits d'actuació se centren en la: -Divulgació dels drets dels infants, promulgats per les Nacions Unides, però encara desconeguts per molts. -L'atenció tant a la primera infància com als infants en creixement, amb pautes per a les famílies, per evitar els maltractaments. -Salut en nens i adolescents, inclosa la prevenció d'accidents o hàbits tòxics. -Integració i solidaritat pels discapacitats, superdotats intel·lectuals i immigrants, amb un programa especial per a infants del Tercer Món. -Prevenció de situacions de risc social, tant des de l'entorn familiar com des del professional. -Atenció institucional, àmbit creat per dedicar-lo als infants i adolescents tutelats per l'administració catalana, que inclou des del telèfon de la infància fins als acolliments. -Participació en la societat, consells escolars, associacions, aspectes i àmbits que els afectin. -Promoure l'oci, el lleure i la immersió en el món cultural d'infants i adolescents. -Polítiques locals i comarcals a favor de la infància i l'adolescència. Amb un pressupost de més de 300 milions d'euros, 50.000 milions de pessetes, ha de facilitar la qualitat de vida i la formació com a individu de tots els nens i nenes, nois i noies, de Catalunya. La consellera de Benestar Social ha presentat el pla al Parlament. Els grups de l'oposició l'han valorat positivament, però alhora han demanat un contacte constant i una plena col·laboració amb el Departament de Justícia, que ha de ser un element clau en el desenvolupament del pla