Es posa en servei la depuradora de Fogars de Montclús

Fogars de Montclús (ACN).- L'Agència Catalana de l'Aigua(ACA) ha posat recentment en servei la depuradora i els col·lectors en alta d'El Pertegàs, al terme municipal de Forgars de Montclús (Vallès Oriental). Es tracta d'una depuradora biològica amb eliminació de nutrients que pot tractar un cabal de 70 metres cúbics al dia. L'aigua sanejada és retornada a la riera de Rifer, a la conca de la Tordera. Aquesta actuació ha tingut un cost de 400.000 euros. Es tracta de la vint-i-dosena depuradora a la comarca del Vallès Oriental. Segons l'ACA, a data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana.

Es posa en servei la depuradora de Fogars de Montclús

Fogars de Montclús (ACN).- L'Agència Catalana de l'Aigua(ACA) ha posat recentment en servei la depuradora i els col·lectors en alta d'El Pertegàs, al terme municipal de Forgars de Montclús (Vallès Oriental). Es tracta d'una depuradora biològica amb eliminació de nutrients que pot tractar un cabal de 70 metres cúbics al dia. L'aigua sanejada és retornada a la riera de Rifer, a la conca de la Tordera. Aquesta actuació ha tingut un cost de 400.000 euros. Es tracta de la vint-i-dosena depuradora a la comarca del Vallès Oriental. Segons l'ACA, a data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana.